foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

Autumn Holidays

The Day of Knowledge is the first of the autumn holidays when children go to school and begin to study. On the 14th of October we celebrate the anniversary of UPA. On the 1st of November we have the Day of Independence of the Western Republic and the Day of Memory.
A heroic page of our history is connected with the struggle of the Ukrainian people for independence. November days of 1918 were days of pain and pride. It was then, in Halychyna that the fate of the Ukrainian state was settled.
At night on the 1st of November 1918 there was a meeting at the first headquarters of the Ukrainian Army in the hall of the Peoples House in Lviv. After meeting in the House of Prosvita at Rynok Square sotnik Vitovsky with some sergeant majors made the plan for the future revolution. Units of Ukrainian Sichovi Striltsi from Chernivtsi, Zolochiv, and Kolomiya came to Lviv.
Events took place under concrete planned commands. In the early morning soldiers took planned positions. Later in the day the whole city in the hands of the Ukrainian Army, all without bloodshed.
On Friday, the Day of All Saints, the blue and yellow flag was raised over the city soviet.
Now we mark November 1 as Memory Day or Day of Independence of Ukraine. On that day people visit cemeteries and light candles on the graves. Let us light the memory in our hearts for those who marched on the road of struggle in those days.
 
Осінні свята

День знань є першим з осінніх свят, коли діти йдуть до школи і починають вчитися. 14 жовтня ми відзначаємо річницю УПА. 1 листопада ми маємо День Незалежності Західної Республіки і День Пам'яті.
Героїчна сторінка нашої історії пов'язана з боротьбою українських людей за незалежність. Дні листопада 1918 р. були днями болю і гордості. Це було тоді, коли в Галичині вирішувалася доля Української держави.
Вночі 1 листопада 1918 р. була зустріч на першій штаб-квартирі Української Армії в залі Народного Будинку у Львові. Після зустрічі в Будинку Просвіти на Ринковій площі сотник Вітовський з кількома старшими майорами розробив план майбутньої революції. Підрозділи українських січових стрільців з Чернівців, Золочева і Коломиї прибули до Львова.
Події відбувалися під чітко спланованим командуванням. Рано вранці солдати взяли заплановані позиції. Пізніше вдень ціле місто було в руках Української Армії, все без кровопролиття.
У п'ятницю, у День Всіх Святих, жовто-блакитний прапор був піднятий над міською радою.
Зараз ми відзначаємо 1 листопада як День пам'яті або День Незалежності України. У цей день люди відвідують цвинтарі і запалюють свічки на могилах. Давайте освітлювати пам'ять в наших серцях для тих, хто просувався вперед дорогою боротьби в ті дні.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.