foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

The Day of Knowledge

More friendly economic and cultural relations between Ukraine and other countries are developing every year. Knowledge is very important in modern life. It helps a person to choose a trade or profession and to be able to work well in that trade or profession. Knowledge helps us to be active, useful citizen of our country, to develop the national economy. Everybody must have great knowledge nowadays.
Usefulness and need of knowledge is very important especially for young people in their choosing a profession. It helps them to learn how to work together with other people, to teach how to be active in life and to think of others as well as themselves.
To prepare well for your practical life and future profession you must earn all school subjects, take optional courses read books or magazines on specialized subjects. Knowledge of people, of their daily life, of their work and of their interests helps us to be happy and to be good citizens and patriots.
The National Day of Knowledge is celebrated in all parts of our country on the 1st of September.
 
День знань

Більш дружні економічні і культурні взаємини між Україною і іншими країнами розвиваються щороку. Знання дуже важливі в сучасному житті. Вони допомагають людині вибрати заняття або професію і бути здатним працювати добре в цій роботі або професії. Знання допомагає нам бути активними корисними громадянами нашої країни, розвивати народне господарство. Кожен зараз повинен мати великі знання.
Повноцінні і потрібні знання дуже важливі особливо для молоді у виборі їх професії. Вони допомагають їм вчитися, працювати разом з іншими людьми, викладати, бути активним у житті й думати як про інших, так і про себе.
Щоб готуватися добре до вашого практичного життя і майбутньої професії, ви повинні вивчити всі шкільні предмети, відвідувати додаткові курси і читати книги або журнали на спеціальні теми. Знання про людей, їх щоденне життя, їх роботу і інтереси допомагає нам бути щасливими і бутц хорошими громадянами й патріотами
Національний День знань святкують в усіх частинах нашої країни 1 вересня.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.