foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

Petro Mohyla

Petro Mohyla, born 10 January 1597, died 11 January 1677. Ukrainian metropolitan, noble, and cultural figure, son of Simeon, hospodar of Wallachia and Moldavia, and the Hungarian princess Margareta. He was tutored by teachers of the Lviv Dormition Brotherhood School and Pursued higher education in theology at the Zamostia Academy and in Holland and France. After his return to he entered the military service and fought as an officer against the Turks. In 1621-27 he received estates in the Kyiv region and through his friendship with Metropolitan I. Boretsky became interested in affairs of the Ukrainian Orthodox Church. Soon Petro Mohyla was nominated the metropolitan of Kyiv. In 1631 Mohyla established a school at the Kyiv Cave Monastery. In 1632 it was merged with the Kyiv Epiphany Brotherhood School to create a college, which eventually became the largest center of scholarship and education in Eastern Europe, Kyiv-Mohyla Academy.
 
Петро Могила

Петро Могила народився 10 січня 1597 р., помер 11 січня 1677 р. Український митрополит, дворянин і культурна фігура, син Сімеона, господаря Валахії і Молдавії, і царської принцеси Маргарити. Його вчили викладачі Львівської Успенської братської школи і отримав вищу освіту з теології в Академії Замостя і в Голландії та Франції. Після його повернення до України він пішов на військову службу і боровся як офіцер проти турків. У 1621-27 рр. він отримав маєтки в районі Києва, через його дружбу з митрополитом І. Борецьким зацікавився справами Української Православної Церкви. Скоро Петро Могила був висунутий як митрополит Києва. У 1631 р. Могила заснував школу в Києво-Печерському монастирі. У 1632 р. вона об'єдналася з Київською Богоявленською братською школою, щоб створити колегію, яка нарешті стала найбільшим центром ученості й освіти в Східній Європі, – Києво-Могилянська Академія.

Copyright © 2022 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.