foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

Nestor the Chronlcler

Nestor the Chronicler born ca 1056, died ca 27 October 1114 in Kyiv. Famous medieval chronicler; saint in the Ukrainian Church. The date of his canonization is uncertain. He entered the Kyiv Cave Monastery at 17 and was a hierodeacon (1074-8). The earliest biography of Nestor appeared in the Kyiv Cave Patericon (1661). He was one of the most educated men in late 11th- and 12th-century Rus, renowned for his knowledge of theology, history, literature, and Greek. Nestor wrote the lives of SS Borys and Hlib and St. Theodosius of the Caves in the 1080s, and he supplemented and continued the text of the Rus Primary Chronicle (1093), and completed its redaction, knows as "The Tale of Bygone Years", ca 1111-13. The original has not been preserved.

Нестор Літописець

Нестор Літописець народився приблизно у 1056 р., помер приблизно 27 жовтня 1114 р. в Києві. Знаменитий середньовічний літописець; святий в українській церкві. Дата його канонізації невідома. Він увійшов до складу Києво-Печерского монастиря в 17 років і був дияконом (1074-8). Найперша біографія Нестора з'явилася в "Києво-Печерському патерику" (1661). Він був одним з найбільш вихованих людей пізнього ХІ-ХІІ ст. у Київській Русі, відомий своїми знаннями теології, історії, літератури і грецької мови. Нестор написав історію життя святих Бориса, Гліба і Феодосія Печерського в 1080-х рр. доповнив і продовжив текст Першого Російського літопису (1093), і завершив його редагування, відомого як "Повість минулих літ", приблизно 1111-13 рр. Оригінал не був збережений.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.