foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

Mykola Kholodny

Mykola Kholodny, born June 22, 1882, in Tambov, Russia, died May 4, 1953, in Kyiv. Plant physiologist, microbiologist; from 1929 full member of the AN USSR. After graduating from Kyiv University in 1906, he taught there until 1941. From 1920 to 1949 he also worked at the Institute of Botany. At the beginning of the 1920s he did important research on iron-fixing bacteria, and then pioneering work on plant hormones. He also published work on ecology, soil science, the origin of life, and evolution. Besides writing numerous scientific articles, Kholodny wrote two important books – Iron Bacteria (1921, 1953), Phytohormones (1939). After his death the Institute of Botany at which he had worked was named in his honor.
 
Микола Холодний

Микола Холодний, народився 22 червня 1882 р. в Тамбові, Росія, помер 4 травня 1953 р. травень в Києві. Фізіолог рослин, мікробіолог; з 1929 р. повний член АН СРСР. Після здобуття вищої освіти в Київському університеті в 1906 р., він викладав там до 1941 р. З 1920 до 1949 рр. він також працював в Інституті ботаніки. На початку 1920-х рр. він виконував важливе дослідження на залізній установці бактерій, а потім керівництві роботи над гормонами рослин. Він також друкував роботи з екології, ґрунтознавства, походження життя і еволюції. Окрім написання численних наукових статей, Холодний написав дві важливі книги – "Залізні Бактерії" (1921, 1953), "Фітогормони" (1939). Після його смерті Інститут ботаніки, в якому він працював, був названий на його честь.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.