foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

Sport in Ukraine

Sports play an important part in the life of our state. It is very popular in Ukraine. Football, volleyball and basketball are the main sports. They are played at schools and institutes.
Gymnastics, swimming and boating are popular in our country, too.
Every school has its own gymnasium and sportsground and some have stadiums and swimming pools.
Ukrainian football players and coaches are well-known in Europe and in the whole world.
The names of Ukrainian chess players. M. Litynska, Bilyavsky and Ivanchuk are well known in the world, too.
 
Спорт в Україні

Спорт відіграє важливу роль у житті нашої держави. Він дуже популярний в Україні. Футбол, волейбол і баскетбол – головні види спорту. У них грають у більшості шкіл і інститутів.
Гімнастика, плавання і човнярство також популярні в нашій країні.
Кожна школа має свій власний гімнастичний зал і спортивний майданчик, а деякі мають стадіони і басейни.
Українські футбольні гравці і тренери відомі в Європі і у всьому світі.
Імена Українських шахових гравців М. Літинської, Білявського і Іванчука також добре відомі в світі.

Copyright © 2023 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.