foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

Winter Sports

Usually, when talking about winter sports we have in mind all sports having to do with ice and snow. But some sports such as hockey and figure skating, should be considered summer sports. They are played all over the world on artificial ice rinks. It is interesting to participate in speed races, but it is much more interesting to watch speed races.
Hockey is played on a rink forty metres long by six players on each of two teams. It is very interesting, fast, and dynamic game. It is played with a puck and long straight sticks with an angle at the bottom. The team that scores the most goals wins.
Ski jumping is a very exciting sport. A long smooth hill is chosen. About one third of the distance down, a ramp two metres high called the hop is built and covered with snow.
 
Зимові види спорту

Зазвичай, кажучи про зимові види спорту, ми маємо на увазі всі види спорту, що мають відношення до льоду і снігу. Але деякий спорт як наприклад хокей і фігурне катання, слід розглядати як літні види спорту. Ними займаються в усьому світі на штучних крижаних катках. Цікаво брати участь у швидкісних гонках, але набагато цікавіше спостерігати їх.
У хокей грають на сорокаметровому катку шістьма гравцями в кожній з двох команд. Це – дуже цікава, швидка і динамічна гра. У неї грають шайбою і довгими прямими палицями з кутом унизу. Команда, яка забиває більше голів – перемагає.
Стрибки з лижами – дуже захоплюючий спорт. Вибирають довгий гладкий схил. Близько однієї третини відстані внизу, робиться похилий двохметровий трамплін і покривається снігом.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.