foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

Youth Organizations in Ukraine

Youth and the youth movement have become an important factor in the public and political life of our state. Youth are the future of each nation, of each country. Young people have always been the first where it was most difficult, where strong arms and enthusiasm were neccessary. Nowdays democratic changes are taking place in Ukraine. Our young people have begun to take a more people interest in the home and foreign policy of Ukraine. All Organizations for schoolchildren are not based in schools, they unite young people of different towns or district.
The strongest youth organization is the Students Brotherhood. It unites students from all parts of Ukraine. This organization is playing a very important role in democratic changes that are taking place nowadays. A group of members of this organization from different institutes and universities organized a hunger strike in Kyiv in October 1990 and had a great influence ever some decisions of the Ukrainian Parliament. Another youth organization is the Plast. It is like the Boy Scouts. The organization unites boys and girls from the age of fourteen for purposes of education, sports, and culture. The Plast educates its members to be faithful to God and Ukraine. This organization was formed in Lviv in 1911, but from 1930 it did not function. Now boys and girls are very active in newly formed Plast sections.
The independent Ukrainian Youth League is very active in Ukraine too. Its members organize pickets, strikes, and demonstrations.
There are some other organizations whose aims are to revive the Ukrainian culture and traditions, to protect nature, and to maintain free and sovereign Ukraine.

Молодіжні організації Україні

Молодь і молодіжний рух стали важливим чинником у суспільному і політичному житті нашої держави. Молодь – майбутнє кожної нації з кожної країни. Молодь завжди була першою, де було найважче, де сильні руки і ентузіазм були необхідними. Зараз в Україні відбуваються демократичні зміни. Наша молодь почала мати більше суспільного інтересу до внутрішньої і зовнішньої політики України. Усі організації для школярів не засновані в школах, вони об'єднують молодь різних міст або районів.
Найсильніша молодіжна організація – Студентське братство. Воно об'єднує студентів з усіх частин України. Ця організація грає дуже важливу роль у демократичних змінах, які мають місце в даний час. Група членів цієї організації з різних інститутів і університетів організувала голодний страйк у Києві в жовтні 1990 р. і мала великий вплив на деякі рішення українського парламенту. Інша молодіжна організація – "Пласт". Він подібний до бойскаутів. Організація об'єднує хлопчиків і дівчаток з чотирнадцяти років з метою освіти, спорту, і культури. Пласт виховує своїх членів в любові до бога і України. Ця організація була сформована у Львові в 1911 р., але з 1930 р. вона не функціонувала. Зараз хлопчики і дівчатка дуже активні в недавно сформованих секціях Пласта.
Незалежна Ліга української молоді також дуже активна в Україні. Її члени організовують пікети, страйки і демонстрації.
Є деякі інші організації, чиї цілі мають відновити українську культуру і традиції, щоб захистити природу і щоб підтримати вільну і суверенну Україну.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.