foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

Youth Songs

There are many popular youth songs which are sung by young people. They are near and dear to them because they are about peace, friendship and unity among young people, all over the world.
The Students Anthem is a special favourite among all students of our country. The enthusiasm and love for Ukraine was a very great thing in different times throughout our history. That is why young people of our country like to sing songs about the history and the past of Ukraine, about their love for the native Ukrainian people, and for our dear Motherland.
There are many well-known singers, rock-groups, and vocal and instrumental ensembles in Ukraine. They are among the favourites of all youth. We like such groups. The wave of the Ukrainian national revival brought to existence the All-Ukrainian Song festival, Chervona Ruta. It was devoted to the famous talented composer Volodymyr Ivasiuk. It showed the great love of all Ukrainian youth for folk music. Our thought, our song will not die. A nation which does not sing and write songs is unable to create material and spiritual values.
 
Молодіжні пісні

Є багато популярних молодіжних пісень. Вони близькі і дорогі для них, тому що вони про мир, дружбу і єдність серед молоді по всьому світу.
Гімн студентів – особливо улюблений серед усіх студентів нашої країни. Ентузіазм і любов до України був дуже великою справою в різні часи протягом усієї нашої історії. От чому молодь нашої країни подобається співати пісні про історію і минулий час України, про їх любов до рідних українських людей і до нашої Батьківщини.
Є багато відомих співаків, рок-груп і вокально-інструментальних ансамблів в Україні. Вони серед фаворитів усієї молоді. Нам подобаються такі групи. Хвиля Українського національного відродження призвела до виникнення Всеукраїнського пісенного фестивалю, Червоної Рути. Він був присвячений знаменитому талановитому композитору Володимиру Івасюку. Це показало велику любов всієї Української молоді до народної музики. Наша думка, наша пісня не помре. Нація, що не співає і не пише пісні – не може створювати матеріальні або духовні цінності.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.