foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

Youth Organizations of Our City

Youth and youth movements are important factors in the present day life of our city. Today not only grown-ups, but also schoolchildren and all young people of our native city take a great interest in problems connected with national revival and cultural renaissance in Ukraine.
Among the youth organizations uniting young people of our city there are the Sich, the Plast, the Students Fraternity, the Ukrainian Democratic Youth League, and the Ukrainian Independent Youth League.
The Sich organization is an independent political, cultural, and sport league of young people. It is based on the principles of Christian morality and national patriotism. Its main aim is to revive national consciousness among the Ukrainian youth. Hie organization fights for priority of ecology over economy. Every young boy and girl can become a member of the Sich organization at the age of fourteen.
The Plast is an instructive sport society. The aim of the Plast is to produce the well rounded young men with a spirit of respect and love for our native people.
 
Молодіжні організації нашого міста

Молодь і молодіжні рухи – важливі чинники в сучасному житті нашого міста. Сьогодні не тільки дорослі, але і школярі і вся молодь нашого рідного міста мають великий інтерес до проблем, пов'язаних з національним відродженням і культурним ренесансом в Україні.
Серед організацій юності, які об'єднують молодь нашого міста – "Січ", "Пласт", "Студентське братство", Українська демократична ліга молоді і Українська незалежна молодіжна ліга.
Організація "Січ" – політична, культурна і спортивна ліга незалежної молодіжної політичної діяльності. Її засновано за принципами християнської етики і національного патріотизму. Її головна мета – відновити національну свідомість серед української молоді. Організація бореться за пріоритет екології над економікою. Кожен молодий хлопчик і дівчинка можуть стати членом організації "Січ" з чотирнадцяти років.
"Пласт" – виховне спортивне товариство. Мета "Пласта" – випускати добре сформованих молодих людей з духом поваги і любові до наших співвітчизників.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.