foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

They Glorified Their People

Over the centuries women have protected Ukraine, their families, their languages and their traditions. In order to maintain the nation, we must maintain the dignity of the nation and of women as mothers. A free woman brings up free children. A humiliated woman gives birth to and brings up slaves. The society must remember that the character of its woman is the character of the nation.
Ukrainian women have glorified their people. Over the centuries they have taken part in its political struggles. The Ukrainian patriots Olena Stepanivna, Sofia Galechko, Anna Dmiterko, Olena Kuz, and many others fought in the ranks of Ukrainian Sichovi Striltsi.
Natalia Melnik, Oksana Steshenko, Anna Bardin, and Volodimira Krushelnytska were the first sacrifices in the Stalin terror during the 1920s and 1930s. They have a wide following.
Nadiya Svitlichna, Irina Kalinets, Nina Karavanska, Lina Kostenko, Natalia Dzjubenko, and Atena Pashko have fought and continue fighting for the regeneration of Ukraine.
Their names will enter the history books of the liberation struggle of the end of the 20th century.
 
Вони прославляли свій народ

Протягом сторіч жінки захищали Україну, їх родини, їх мову і традиції. Для того, щоб підтримувати націю, ми повинні підтримувати гідність нації і жінок як матерів. Вільна жінка народжує вільних дітей. Принижена жінка дає народження рабам. Суспільство повинне пам'ятати, що жінка – символ нації.
Українські жінки прославили своїх людей. За сторіччя вони взяли участь у політичній боротьбі. Українські патріоти Олена Степанівна, Софія Галечко, Ганна Дмитренко, Олена Куз і багато інших боролися в рядах українських січових стрільців.
Наталія Мельник, Оксана Стешенко, Ганна Бардін і Володимира Крушеницька були першими жертвами терору Сталіна протягом 1920-1930-х рр. Вони мають багато наслідувачів.
Надія Світлична, Ірина Калинець, Ніна Караванська, Ліна Костенко, Наталія Дзюбенко і Атена Пашко боролися і продовжують боротьбу за відродження України.
Їх імена увійдуть у книги історії визвольної боротьби кінця XX ст.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.