foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

Charles Darwin

Darwin had not planned to be a scientist. He wanted to become a doctor. But he was interested in plants and animals.
A friend who knew about Darwin's interest in nature invited him to take the trip. Charles was 22 when he left England for a five-year trip around the world. This trip is a very important one in the history of science, for it led Darwin to write one of the world's most famous books. The book is "The Origin of Species". It gives Darwin's ideas of how all the plants and animals of today have come from the very simple plants and animals that first lived on the garth. Darwin was seasick for much of the voyage, but he came back with the notes for his great book. He visited the Galapagos Islands, Australia, New Zealand. There he saw many strange plants and animals.
These were Darwin's chief ideas: many more plants and animals are produced than can possibly live. There is no two plants and animals, even of the same kind, which would be exactly alike. The idea that all the plants and animals of today came from the simple plants and animals of long ago is called "the theory of evolution".
 
Чарльз Дарвін

Дарвін не збирався бути вченим. Він хотів стати лікарем. Але його цікавили рослини і тварини.
Один із друзів, який знав про захоплення Дарвіна природою, запросив його в подорож. Чарльзу було 22 роки, коли він виїхав з Англії в кругосвітню подорож на п'ять років. Ця подорож має велике значення для історії науки, тому що вона підвела Дарвіна до написання однієї з найвідоміших у світі книг. Це книга "Походження видів". У ній висловлюються ідеї Дарвіна про те, що усі сучасні рослини і тварини походили від дуже простих рослин і тварин, які були першими мешканцями Землі. Значну частину подорожі Дарвін страждав від морської хвороби, але він повернувся з замітками для своєї великої книги. Він побував на Галапагоських островах, в Австралії і Новій Зеландії. Там він побачив багато дивних рослин і тварин.
От основні ідеї Дарвіна: рослин і тварин з'являється на світ більше, ніж може вижити. Не існує двох абсолютно ідентичних рослин або тварин навіть у рамках одного сімейства. Ідея про походження всіх сучасних рослин і тварин від простих рослин і тварин, що жили за давніх часів, називається "теорією еволюції".

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.