foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

Leonardo da Vinci

Everyone agrees that Leonardo da Vinci (1452-1519) was one of the greatest of all painters. His painting "The Last Supper" is probably the most famous painting in the world. But Leonardo would be famous if he had never painted a stroke. For he was also a great inventor. He invented the military tank, and roller bearings. He made plans for dozens of weapons and machines. He even experimented with airplane and submarine modes. Besides, Leonardo was great as a scientist and engineer. He was also a poet, a musician, and a sculptor. Perhaps no other person in history has ever learned so much in a lifetime. Certainly no one ever deserved more to be called a genius.
Leonardo was born in the village of Vinci in Italy. As a small boy he lived most of the time with his fathers parents. Leonardo was a beautiful boy, with curly hair and bright blue eyes. When his father found out that the boy was interested in painting, he sent him to an excellent painter and teacher. One day Leonardo painted a beautiful angel in one of his teacher's pictures. "You are a greater painter than I", said the teacher, "I will paint no more".
In a few years Leonardo's father decided that he would pay no more to the teacher. His son, he thought, was spending too much time studying rocks and plants, watching birds to find out how their bodies work, and building models of machines. But Leonardo stayed on as his teacher's helper. He stayed till he was nearly 25. Then he set out to paint for himself, first in Florence, then in Milan and Venice, and at the end of his life in France.
Leonardo had ideas that other painters liked to copy. "Let them", he said, "I will originate. They can copy".
Thus great painter left behind only a few paintings, he had many ideas for pictures and made many wonderful pen and ink sketches. But he had so many other interests that he found it hard to sit and paint for hours at a time.
Some of his paintings have been lost because he liked to experiment. He used colours mixed with wax to paint a wonderful mural of a cavalry battle, but the wax melted and the picture was ruined.
"The Last Supper" is on the wall of a chapel in Milan. This picture was famous long before it was finished.
There is such beauty in Leonardo's paintings that they are as hard to describe as beautiful music. The faces of his people are full of expression. He used light and shade in a new way to make people look very lifelike.
One of Leonardo's paintings is called "Mona Liza". It is the picture of a woman with a faint smile on her face. The painting was ordered by the woman's husband. But Leonardo liked it so much that he kept it for himself. He took it to France with him when he went to spend the last years of his life as a court painter to the king of France. Now it is one of the greatest treasures of the Louvre in Paris.
 
Леонардо да Вінчі

Ніхто не стане сперечатися, що Леонардо да Вінчі (1452-1519) був одним з найбільш великих художників. Його картина "Таємна вечеря", можливо, найвідоміша картина у світі. Але Леонардо став би знаменитим, навіть якби нічого не малював. Він був до того ж великим винахідником. Він винайшов військовий танк і роликові підшипники. Він спроектував безліч видів зброї й механізмів. Він навіть проводив експерименти з моделями аеропланів і підводних човнів. Крім того, Леонардо був великим вченим і конструктором. Він був також поетом, музикантом і скульптором. Напевно, більше нікому в історії людства не вдалося так багато навчитися за своє життя. І, звичайно, Леонардо да Вінчі має право назватись генієм.
Леонардо народився в селі Вінчі в Італії. Значну частину свого дитинства він провів з батьками батька. Леонардо був красивим хлопчиком, з кучерявим волоссям і блакитними очима. Коли його батько виявив, шо хлопчик цікавиться малюванням, він відправив його до чудового художника і вчителя. Одного разу Леонардо намалював прекрасного ангела на картині свого вчителя. "Ти більш великий художник, ніж я, – сказав учитель, – я не буду більше малювати".
Через якийсь час, батько Леонардо вирішив, що не буде більше платити вчителю. Він вважав, що його син проводить занадто багато часу, вивчаючи камені та рослини, спостерігаючи за птахами, намагаючись з'ясувати, як працює їхнє тіло і будуючи моделі машин. Але Леонардо залишився у вчителя в якості його помічника. Він залишався там майже до 25 років. Тоді він став малювати самостійно, спочатку у Флоренції, потім у Мілані і Венеції, і, наприкінці свого життя, у Франції.
Ідеї Леонардо багато художників переносили на свої полотна. "Нехай, – говорив він, – я буду створювати. А вони нехай копіюють".
Отже, великий художник залишив після себе усього кілька картин, у нього було багато ідей для картин, і він створив безліч чудових ескізів олівцем і чорнилом. Але в Леонардо було так багато різних інтересів, що він не міг собі дозволити годинами сидіти над однією картиною.
Деякі його картини втрачені через любов художника до експериментів. Він змішував фарби з воском, працюючи над чудовою фрескою, що зображує кінний бій, але віск розтанув, і зображення зникло.
"Таємна вечеря" знаходиться на стіні каплиці в Мілані. Ця картина стала відомою задовго до того, як була завершена.
Картини Леонардо наділені такою красою, що їх так само важко описати, як прекрасну музику. Обличчя людей на картинах дуже виразні. Він по-новому використовував світло і тінь, щоб додати своїм персонажам натурального вигляду.
Одне з полотен Леонардо називається "Мона Ліза". Це портрет жінки з легкою посмішкою на обличчі Портрет замовив чоловік цієї жінки Але Леонардо картина сподобалася настільки, що він залишив її собі Він забрав її із собою у Францію, куди він відправився провести свої останні роки, працюючи придворним художником короля Франції. Тепер ця картина – один зі скарбів паризького Лувра.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.