foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

Noah Webster

Noah Webster was born in Connecticut while Connecticut was still a colony – before there was a United States of America. As a young man he went to college, but he left college for a while to fight in the Revolutionary War. He then went back to finish his college work.
After Webster left college he worked as a schoolteacher for a while and then practiced law. He wrote many pamphlets. But he is famous for two books – a spelling book and his dictionary. When he was teaching, he saw that two books were needed badly. The first part – the spelling book – was published in 1783. It soon came to be called simply "Webster's Spelling Book". It sold for over 100 years. More than 60,000,000 copies were printed.
It took Webster 20 years to write his dictionary. Part of this time he spent visiting scholars in England and France.
The first edition of the dictionary was published in 1828 and the second in 1840. The first edition contained 12,000 words and between 30,000 and 40,000 definitions that had never been in a dictionary before. With his dictionary Webster did a great deal to make spelling simpler. For instance, he changed the spelling of "colour" to "color", "centre" to "center", and "waggon" to "wagon".
Webster's dictionary is still being printed by the millions. Of course, changes in it have been made since Webster's time. Words that Webster never heard or even dreamed of have been added. A "Webster"s New International Dictionary" of today has more than 600,000 words. This dictionary is so well known, that many arguments about words are settled by a question: What does Webster say?"
 
Ной Вебстер

Ной Вебстер народився в Коннектикуті, коли Коннектикут був ще колонією – до заснування Сполучених Штатів Америки. У молоді роки він учився в коледжі, але перервав своє навчання для участі у війні за незалежність. Потім він повернувся в коледж, щоб завершити навчання.
Після закінчення коледжу Вебстер якийсь час працював вчителем у школі, а потім зайнявся правознавством. Він написав безліч брошур. Але популярність йому принесли дві книги – орфографічний довідник і словник. Коли Вебстер викладав у школі, він усвідомив гостру потребу в двох книгах. Перша частина – орфографічний довідник – була опублікована в 1783 р. Незабаром цю книгу стали називати «Орфографічним довідником Вебстера». Вона продавалася більше 100 років. Було надруковано більше 60 000 000 екземплярів.
Для написання словника Вебстеру потрібно було 20 років. Частину цього часу він витратив на відвідування філологів в Англії і Франції.
Перше видання словника було опубліковано в 1828 p., а друге в 1840 р. Перше видання містило 12 000 слів і від 30 000 до 40 000 визначень, які ніколи раніше не зустрічалися в словниках. Словник Вебстера значною мірою сприяв спрощенню правопису. Наприклад, він змінив правопис слова «colour» на «color», «centre» на «center» і «waggon» на «wagon».
Вебстерський словник дотепер видається мільйонними тиражами. Звичайно, з часів Вебстера в нього були внесені деякі зміни. Були додані слова, яких Вебстер ніколи не чув і про те, що такі слова коли-небудь з'являться, не міг навіть здогадуватися. Сучасний «Новий міжнародний словник Вебстера» містить більше 600 000 слів. Цей словник настільки широко відомий, що рішення багатьох філологічних суперечок залежить від відповіді на питання: «А що говорить Вебстер з цього приводу?».

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.