foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

Rudyard Kipling

Rudyard Kipling (1865-1936) was born in Bombay, but educated in England. In 1882, he returned to India, where he worked for Anglo-Indian newspapers. His literary career began in 1886. A prolific writer, he achieved fame quickly. Kipling was the poet of the British Empire. His "Barrack Room Ballads" (1892) were written for, as much as about, the common soldier. In 1894, appeared his "Jungle Book", which became a children's classic all over the worrld. "Kim" (1901), the story of Kimhall O'Hara and his adventures in the Himalayas, is perhaps his most felicitous work. Other works include "The Second Jungle Book" (1895), "The Seven Seas" (1896), "The Days Work" (1898), "Just So Stories" (1902), "Actions and Reactions" (1909), and "Limits and Renewals" (1932). During the First World War Kipling wrote some propaganda books. His collected poems appeared in 1933. Kipling was the recipient of many honorary degrees and other awards. In 1926 he received the Gold Medal of the Royal Society of Literature, which only Scott, Meredith, and Hardy had been awarded before him.
 
Редьярд Кіплінг

Редьярд Кіплінг (1865-1936) народився в Бомбеї, але освіту одержав в Англії. У 1882 р. він повернувся в Індію, де працював в англо-індійських газетах. Його літературна кар'єра почалася в 1886 р. Будучи плідним письменником, він швидко став відомим. Кіплінг був поетом Британської Імперії. Його «Казармені балади» (1892) були написані для простих солдатів і про них. У 1894 р. з'явилася «Книга джунглів», що стала дитячою класикою в усьому світі. «Кім» (1901), історія Кімболла О'хари і його пригод у Гімалаях, напевно, найбільш вдала його робота. Серед інших його робіт «Друга книга джунглів» (1895), «Сім морів» (1896), «Робота за день» (1898), «Казки просто так» (1902), «Вчинки і реакції» (1909) і «Ліміти і оновлення» (1932). У період Першої світової війни Киплинг написав кілька пропагандистських книг. Збірник його віршів побачив світ у 1933 р. Кіплінгу було присвячено безліч почесних звань та інших нагород. У 1926 р. він одержав Золоту Медаль Королівського літературного товариства, яку до нього одержали тільки Скотт, Мередит і Гарді.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.