foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

William Somerset Maugham

William Somerset Maugham is one of the best-known English writers.
He was born in Paris in 1874. His father was an official at the British Embassy in France and William spent his childhood in that country.
His parents died when he was very little, and the boy was brought up by his uncle, a clergyman. At the age of ten the boy was sent to England to attend school.
In 1890, he went abroad and studied at the University of Heidelberg, from which he returned in 1892. He became a medical student in London.
After graduating from a medical college he worked at a hospital. But he decided to devote his life to literature. And in 1897, when he was only 23, Maugham wrote and published his first novel.
In his literary works Maugham gave a realistic picture of the English society.
The best known novel of Somerset Maugham is "Theatre" published in 1937. His rich experience of life helped him in the vivid depiction of characters and situations.
W. S. Maugham lived a long life. He died in 1965.
 
Вільям Сомерсет Моем

Вільям Сомерсет Моем – один із найвідоміших англійських письменників.
Він народився в Парижі в 1874 р. Його батько був посадовою особою в Британському Посольстві у Франції і Вільям провів своє дитинство в цій країні.
Його батьки померли, коли він був дуже маленьким, і хлопчика виховав його дядько, священик. У десять років хлопчик був відправлений до Англії, щоб вчитися в школі.
У 1890 р. він поїхав за кордон вчитися в Хайдельберзькому університеті, з якого він повернувся в 1892 р. Він став вчити медицину в Лондоні.
Після здобуття вищої освіти в медінституті він працював в лікарні. Але він вирішив присвятити своє життя літературі. І в 1897 р., коли йому було тільки 23 роки, Моем написав і видав свій перший роман.
У своїх літературних роботах Моем подав реалістичну картину англійського суспільства.
Найвідоміший роман Сомерсета Моема «Театр» був опублікований у 1937 р. Багатий життєвий досвід допоміг йому в яскравому описі символів і ситуацій.
У. С. Моем прожив довге життя. Він помер в 1965 р.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.