foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

Winston Churchill

The prominent politician Winston Churchill was born in 1874. He is the son of Lord Randolph Churchill and grandson of the seventh Duke of Marlborough. He was educated at Harrow and Sandhurst and entered the Army in 1895.
In 1900, he entered Parliament and soon became a prominent figure. He left the Conservative Party and joined the Liberals' ranks because of his opposition to the Prime Ministers policy. He held different responsible posts. At the outbreak of war he was First Lord of the Admiralty and was responsible for the speedy mobilization of the Fleet. He later held office as Minister of Munitions and Minister for War. Soon after the outbreak of the Second World War he became Prime Minister and his heartening leadership and speeches inspired the nation to greater efforts in the darkest days of the war.
Churchill had great literary gifts and he wrote many books, including a life of his father and histories of the First and Second World Wars.
 
Уінстон Черчилль

Видатний політик Уінстон Черчилль народився в 1874 р. Він син Лорда Рендольфа Черчілля й онук сьомого герцога Мальборо. Учився він у Харроу й у Сандхерсте і вступив в Армію в 1895 р.
У 1900 р. він увійшов до Парламенту і незабаром став у ньому помітною фігурою. Він пішов з консервативної партії і поповнив ряди лібералів через незгоду з політикою прем'єр-міністра. Він займав різні відповідальні посади. Коли почалася війна, він був міністром військово-морських сил і відповідав за негайну мобілізацію флоту. Пізніше він займав посаду міністра по спорядженню і військового міністра. Незабаром після початку Другої світової війни Черчилль став прем'єр-міністром, його керівництво і промови надихали народ на великі справи в найскладніші дні війни.
У Черчилля був серйозний літературний талант, і він написав безліч книг, включаючи книгу про життя свого батька й історії Першої і Другої світової війни.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.