foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

Ancient Britain

Apart from a few short references in classical literature, knowledge of Britain before the Roman conquest (begun AD 43) is derived entirely from archaeological research. It is thus lacking in detail, for archaeology can rarely identify personalities, motives, or exact dates. All that is available is a picture of successive cultures and some knowledge of economic development. But even in Roman times Britain lay on the periphery of the civilized world, and Roman historians, for the most part, provide for that period only a framework into which the results of archaeological research can be fitted. Britain truly emerged into the light of history only after the Saxon settlements in the 5th century AD.
Until late in the Mesolithic period, Britain formed part of the continental landmass and was easily accessible to migrating hunters. The cutting of the land bridge, c. 6000-5000 BC, had important effects: migration became more difficult and remained for long impossible to large numbers. Thus Britain developed insular characteristics, absorbing and adapting rather than fully participating in successive continental cultures. And within the island geography worked to a similar end; the fertile southeast was more receptive of influence from the adjacent continent than were the less-accessible hill areas of the west and north.
 
Стародавня Британія

Крім деяких коротких згадок в класичній літературі, відомості про Британію перед римським завоюванням отримувалися загалом з археологічних досліджень. Таким чином через нестачу деталей археологи рідко могли ідентифікувати особистості, мотиви, точні дати. Усе, що було доступне, створює картину розвитку культур та надає деякі відомості про економічний розвиток. Проте лише в римські часи Британія знаходилася на периферії цивілізованого світу й римські історики здебільшого забезпечили основу, під яку могли підходити результати археологічних досліджень. Світло історії пролилося на Британію тільки після саксонських поселень в V ст. н. е.
До пізнього мезоліту Британія складала частину континенту й була легко доступна для мігруючих мисливців. «Роз'єднання» землі мало важливе значення. Міграції стали більш важкими і надовго залишилися для багатьох неможливими. Таким чином Британія розвивала острівні особливості, поглинаючи та адаптуючись краще, ніж повністю успішна континентальна культура. Незважаючи на острівну географію, південний схід був більш сприйнятливим до впливу сусіднього континенту, ніж менш доступні височини заходу й півночі.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.