foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

The Geographical Position of Great Britain

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is situated on the British Isles. The British Isles are separated from Europe by the English Channel. The British Isles are washed by the North Sea in the East and the Atlantic Ocean in the West.
The population of Great Britain is about 60 million. The largest cities of the country are London, Liverpool, Manchester, Glasgow and Edinburgh.
The territory of Great Britain is divided into four parts: England, Scotland, Wales and Northern Ireland.
England is the richest, the most populated part in the country. There are mountains in the north and in the west of England, but all the rest of the territory is a plain.
Scotland is a land of mountains. Its highest peak is Ben Nevis.
The British Isles have many rivers. The longest of them is the Severn. It flows into the Irish Sea. The Thames is over 200 miles long. London, the capital of Great Britain, stands on it.
Geographical position of Great Britain is rather good as the country lies on the crossways of the sea routes from Europe to other parts of the world.
 
Географічне положення Великобританії

Сполучене Королівство Великобританії і Північної Ірландії розташоване на Британських островах. Британські острови відділяються від Європи Ла-Маншем. Британські острови омиваються Північним морем на Сході і Атлантичним океаном на Заході.
Населення Великобританії складає близько 60 мільйонів. Найбільші міста країни – Лондон, Ліверпуль, Манчестер, Глазго і Единбург.
Територія Великобританії поділяється на чотири частини: Англія, Шотландія, Уельс і Північна Ірландія.
Англія є найбагатшою, найбільш населеною частиною в країні. Є гори на півночі і на заході Англії, але решта всієї частини території – рівнина.
Шотландія – земля гір. Її найвищий пік – Бен Невіс.
Британські острови мають багато річок. Найдовша з них – Северн. Вона впадає в Ірландське море. Темза завдовжки понад 200 миль. Лондон, столиця Великобританії, стоїть на ній.
Географічна позиція Великобританії досить хороша, оскільки країна лежить на перетинанні морських маршрутів з Європи до інших частин світу.

Copyright © 2022 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.