foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

The Geographical Position of Great Britain

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland covers an area of some 244 thousand square miles. It is situated on the British Isles. The British Isles are separated from Europe by the Strait of Dover and the English Channel. The British Isles are washed by the North Sea in the East and the Atlantic Ocean in the West.
The population of Great Britain is about 60 million. The largest cities of the country are London, Birmingham, Liverpool, Manchester, Glasgow and Edinburgh.
The territory of Great Britain is divided into four parts: England, Scotland, Wales and Northern Ireland.
England is in the southern and central part of Great Britain. Scotland is in the north of the island. Wales is in the west. Northern Ireland is situated in the north-eastern part of Ireland.
England is the richest, the most fertile and most populated part in the country. There are mountains in the north and in the west of England, but all the rest of the territory is a vast plain. In the northwestern part of England there are many beautiful lakes. This part of the country is called Lake District.
Scotland is a land of mountains. The Highlands of Scotland are among the oldest mountains in the world. The highest mountain of Great Britain is in Scotland too. The chain of mountains in Scotland is called the Grampians. Its highest peak is Ben Nevis. It is the highest peak not only in Scotland but in the whole Great Britain as well. In England there is the Pennine Chain. In Wales there are the Cumbrian Mountains.
There are no great forests on the British Isles today. Historically, the most famous forest is Sherwood Forest in the east of England north of London. It was the home of Robin Hood, the famous hero of a number of legends.
The British Isles have many rivers but they are not very long. The longest of the English rivers is the Severn. It flows into the Irish Sea. The most important river of Scotland is the Clyde. Glasgow stands on it. Many of the English and Scottish rivers are joined by canals, so that it is possible to travel by water from one end of Great Britain to the other.
The Thames is over 200 miles long. It flows through the rich agricultural and industrial districts of the country. London, the capital of Great Britain, stands on it. The Thames has a wide mouth, that's why the big ocean liners can go up to the London port.
Geographical position of Great Britain is rather good as the country lies on the crossways of the see routes from Europe to other parts of the world. The sea connects Britain with most European countries such as Belgium, Holland, Denmark, Norway and some other countries. The main sea route from Europe to America also passes through the English Channel.
 
Географічне положення Великобританії

Сполучене Королівство Великобританії і Північної Ірландії займає територію приблизно 244 тисяч квадратних миль. Воно розташоване на Британських островах. Британські острови відділяються від Європи Паде-Кале і протокою Ла-Манш. Британські острови омиваються Північним морем на Сході і Атлантичним океаном на Заході.
Населення Великобританії складає близько 60 мільйонів. Найбільші міста країни Лондон, Бірмінгем, Ліверпуль, Манчестер, Глазго й Единбург.
Територія Великобританії поділяється на чотири частини: Англію, Шотландію, Уельс і Північну Ірландію.
Англія знаходиться в південній і центральній частині Великобританії. Шотландія на півночі острова. Уельс знаходиться на заході. Північна Ірландія розташована в північно-східній частині Ірландії.
Англія є найбагатшою, найродючішою і найбільш населеною частиною в країні. На півночі і на заході Англії є гори, але решта всієї частини території є великою рівниною. У північно-західній частині Англії є багато красивих озер. Ця частина країни має назву Район озер.
Шотландія – земля гір. Плоскогір'я Шотландії серед найстаріших гір у світі. Найвища гора Великобританії також знаходиться в Шотландії. Ланцюг гір в Шотландії названий Грампіанськими горами. Її найвищий пік – Бен Невіс. Він – найвищий пік не тільки в Шотландії, але й у цілій Великобританії. У Англії є Пенніни. В Уельсі – Кумбріанські гори.
Сьогодні на Британських островах немає великих лісів. Історично, найзнаменитіший ліс – Шервудський ліс на сході Англії на північ від Лондона. Це був дім Робіна Гуда, знаменитого героя багатьох легенд.
Британські острови мають багато річок, але вони не дуже довгі. Найдовша з Англійських річок – Северн. Вона впадає в Ірландське море. Найголовніша річка Шотландії – Клайд. На ній стоїть Глазго. Багато англійських і шотландських річок з'єднані каналами таким чином, що можна прибути по воді з одного кінця Великобританії до іншого.
Темза завдовжки понад 200 миль. Вона протікає через багаті сільськогосподарські й індустріальні райони країни. Лондон, столиця Великобританії, стоїть на ній. Темза має широке гирло, саме тому великі океанські лайнери можуть йти аж до Лондонського порту.
Географічна позиція Великобританії досить хороша, оскільки країна лежить на перетині морських шляхів з Європи до інших частин світу. Море сполучає Британію з та¬кими європейськими країнами, як Бельгія, Нідерланди, Данія, Норвегія і деякими іншими країнами. Головний морський маршрут з Європи до Америки також проходить через протоку Ла-Манш.

Copyright © 2022 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.