foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

London

Shortly after their invasion of Britain in 43 AD, the Romans established London at the lowest point where the Thames could be forded. According to the Roman historian Tacitus the city overcrowded with merchants and their wares within 20 years of its foundation.
London has been a centre of commerce ever since. It was the commercial pre-eminence of London that led to the capital being located there.
For almost 1,000 years London has been a capital city, first of England and, since 1707, of the whole of Britain.
The Thames remains Britain's busiest waterway, as well as being a place for people to relax, in boats or on foot along the banks.
Some twenty-five bridges link North and South London across the Thames. London is a low-lying city and has from time to time suffered from severe flooding. The Thames Barrier, completed in 1982, was constructed at Greenwich to combat the risk of flood tides. The flood defences down river were also strengthened.
Anti-pollution measures have transformed the Thames. Now it is one of the cleanest metropolitan rivers in the world with many species of fish. A new Thames Strategy is preserving many of the historic features along its route and providing continuous walkways and cycle routes.
As London has grown the population has moved out from the centre. Today only some 4,000 people live among the office blocks and sandwich shops in the “square mile” of the City of London.
In the early 19th century new docks were constructed to the East. The poor working-class districts that surrounded the docks became known as the East End. Over the years these docks became outdated and were closed during and after 1960s. The port is now further down the estuary at Tilbury.
 
Лондон

Незабаром після завоювання Британії 43 р. н. е. римляни заснували Лондон у найнижчій точці, де можна перейти Темзу убрід. За словами римського історика Тацита, місто було заповнене купцями і товарами вже через 20 років з моменту заснування.
З тих пір Лондон залишається центром торгівлі. Саме через торговельну перевагу Лондон став столицею.
Протягом 1000 років Лондон є столицею, спочатку Англії, а пізніше, починаючи з 1707 р., столицею всієї Британії.
Темза залишається головним водним шляхом, будучи при цьому улюбленим місцем відпочинку бажаючих покататися на човнах або провести час на березі.
Близько двадцяти п'яти мостів з'єднують Північний і Південний Лондон, розділений Темзою. Лондон розташований у низині, і час від часу місто страждає від сильних повеней. Насип на Темзі, будівництво якого завершилося 1982 р., був сконструйований у Гринвічі з метою зниження ризику виходу ріки з берегів. Захисні спорудження вздовж ріки також були укріплені.
Заходи щодо боротьби із забрудненням змінили Темзу. Зараз це одна з найбільш чистих столичних рік світу, у ній живе безліч різновидів риби. Новий план збереження Темзи спрямований на заощадження історичних деталей у місцях, де протікає ріка, і створення довгих алей уздовж ріки.
Після розростання Лондона населення почало переміщатися з центру. Сьогодні усього близько 4000 людей живуть в кварталах офісів і закусочних у «квадратній милі» лондонського Сіті.
На початку XIX ст. в східній частині міста були побудовані нові доки. Бідні райони навколо доків, де проживав робітничий клас, стали відомі як Іст-Енд. З роками ці доки перестали відповідати сучасним вимогам і в 1960 р. були закриті. Зараз порт розташований далі в напрямку до гирла ріки, у Тілбері.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.