foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

Political System of the Great Britain

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is a constitutional monarchy. Britain does not have a written constitution. Parliament is the most important authority in Britain.
The monarch serves formally as head of state. The present sovereign is Queen Elizabeth II (the second).
The House of Commons consists of Members of Parliament. General elections are held every five years. All citizens aged 18 have the right to vote.
There are few political parties in Britain. The main ones are: the Conservative Party, the Labour Party.
Each political party puts up one candidate for each constituency. The one who wins the most votes is elected MP for that area.
The party which wins the most seats in Parliament forms the Government; its leader becomes the Prime Minister.
The functions of the House of Commons are legislation and scrutiny of government activities. The House of Commons is presided over by the Speaker.
The House of Lords is presided by the Lord Chancellor. The House of Lords has no real power.
It's in the House of Commons that new bills are introduced and debated.
Parliament is responsible for British national policy. Local governments are responsible for organizing such services as education, police and many others.
 
Державний устрій Великобританії

Об'єднане Королівство Великобританії і Північної Ірландії є конституційною монархією. Британія не має написаної конституції. Парламент – найважливіший орган у Британії.
Монарх формально є главою держави. Теперішній монарх – Єлизавета II (друга).
Палата Общин складається з членів Парламенту. Загальні вибори проходять кожні 5 років. Усі громадяни, що досягли 18 років мають виборче право.
У Британії існує мало політичних партій. Головні – це консервативна партія і лейбористська партія.
Кожна політична партія висуває одного кандидата від кожного виборчого округу. Той, хто набере більшість голосів, стає обраним членом Парламенту від того округу.
Партія, яка одержує більшість в Парламенті, формує уряд; її лідер стає прем'єр-міністром.
Функції Палати Общин – законотворення і уважний огляд діяльності уряду. Палата Общин очолюється Спікером.
Голова Палати Лордів – Лорд Канцлер. У палати Лордів немає фактичної влади.
Саме в Палаті Общин представляються і розглядаються нові законопроекти.
Парламент відповідальний за британську національну політику. Місцеві уряди відповідають за організацію таких послуг, як освіта, поліція і багато інших.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.