foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

British Youth

Most 18 and 19 year-olds in Britain are quite independent people. Relationships within the British family are different now. Children have more freedom to make their own decisions.
For example, children aged 13 may be employed part time in Great Britain. Aged 16 they can leave home, marry with "parents' consent". Age 18 can vote, get married, drink in pubs.
Education is a very important part in the life of British youth. One can't become an independent person without it.
During the last 30 years there were a lot of different trends in youth movements. Those trends are known as the "hippies", the "punks", the "rockers".
But certainly there are different traditional yourth organizations in Great Britain. Among them – the Scout Association, the National Union of Students (the Nus).
The National Union of Students was founded in 1922. It promotes the educational and social interests of students.
But certainly the most numerous is the Scout Association, founded in 1908 for boys and in 1910 for girls by Lord Baden-Powel. The programme of training is planned to develop intelligence and practical skills. Scout training is complementary to the ordinary education.
Everyone in Great Britain can find the activity he likes most.
 
Британська молодь

Більшість 18 і 19 річних у Британії – абсолютно незалежні люди. Взаємини в межах британської родини зараз інші. Діти мають більше свободи приймати свої власні рішення.
Наприклад, діти у Великобританії з 13 років можуть працювати неповний робочий день. З 16 років вони можуть залишити дім, одружитись зі «згоди батьків». Після 18 можна голосувати, одружуватися, пити в пабах.
Освіта – дуже важлива частина в житті британської молоді. Ніхто не може стати без цього незалежною людиною.
Протягом минулих 30 років з'явилось багато різних молодіжних субкультур. Ці субкультури відомі як «хіпі», «панки», «рокери».
Але, звичайно, є різні традиційні молодіжні організації у Великобританії. Серед них – Асоціація скаутів, Національне об'єднання студентів (НОС).
Національне об'єднання студентів було засноване в 1922 р. Воно підтримує освітні і соціальні інтереси студентів.
Але, звичайно, найчисленніша – скаутська асоціація, заснована в 1908 р. для хлопчиків і в 1910 р. для дівчаток лордом Баден-Пауелом. Програма навчання спланована, щоб розвивати теоретичні і практичні навички. Тренування скаутів додається до звичайної освіти.
Кожен у Великобританії може знайти діяльність, яка йому подобається більше за все.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.