foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

Places of Interest in Great Britain

Great Britain is rich in world-famous places. Certainly among them there are famous university cities Oxford and Cambridge, Shakespeare's birthplace – Stratford-upon-Avon, towns of Cardiff, Edinburgh, Glasgow.
Stratford-upon-Avon is a small town. Its chief points of interest are associated with Shakespeare, the greatest English poet and playwright was born. Shakespeare was buried in the church at Stratford on the banks of the Avon.
The Royal Shakespeare Theatre was opened in Stratford in 1932. Only Shakespeare's plays are performed here.
Those who come to Oxford certainly are interested in its university most of all. It was founded in the 12th century. But there is no "university" as such in Oxford. The component parts of the University of Oxford are the colleges. Each college is practically autonomous. But they do not stand in isolation, they are mixed together with houses, shops and offices.
Cardiff is the capital of Wales and its chief port. Cardiff is also a tourist centre. There are some places of interest there. Wales is sometimes called "the land of song". One of the Welsh traditions is festivals. Song festivals are very popular.
Edinburgh is a city where the historic past lives side by side with the present. Edinburgh Castle is the most famous building in the city.
Edinburgh is especially famous for its festivals. In summer there is the Edinburgh Festival. This is Britain's biggest arts festival. Besides the official festival there is also an unofficial festival.
There is a prehistoric monument in Great Britain which is as intresting to the tourists as the Egyptian pyramids. This is Stonehenge. Stonehenge was built in order to calculate the annual calendar and seasons.
 
Цікаві місця у Великобританії

Великобританія багата всесвітньо відомими місцями. Звичайно серед них – знамениті університетські міста Оксфорд і Кембридж, місце народження Шекспіра – Стретфорд-на-Ейвоні, міста Кардіфф, Единбург, Глазго.
Стретфорд-на-Ейвоні – невелике містечко. Його головні цікаві місця пов'язані з Шекспіром, найкращим англійським поетом і драматургом, Шекспір був похований в церкві в Стретфорді на берегах Ейвону.
Королівський Театр Шекспіра був відкритий в Стретфорді в 1932 р. Тут виконуються тільки п'єси Шекспіра.
Ті, хто прибуває до Оксфорда, звичайно більше всього зацікавлені його університетом. Він був заснований в XII ст. Але більше немає такого «університету», як в Оксфорді. Складові частини університету Оксфорда – коледжі. Кожний коледж практично автономний. Але вони не ізольовані, вони розташовані разом з будинками, магазинами і офісами.
Кардіфф – столиця Уельсу і його головний порт. Кардіфф також туристичний центр. Там є деякі цікаві місця. Уельс іноді носить назву «Земля пісень». Одна з уельських традицій – фестивалі. Пісенні фестивалі дуже популярні.
Единбург – місто, де минуле життя існує поряд з сучасністю. Единбурзький замок – найзнаменитіша будівля в місті.
Единбург особливо знаменитий своїми фестивалями. Улітку там проходить Единбурзький фестиваль. Це найбільший фестиваль мистецтв в Британії. Окрім офіційного фестивалю є також неофіційний фестиваль.
У Великобританії є доісторичний пам'ятник, такий цікавий для туристів, як і Єгипетські піраміди. Це Стоунхендж. Стоунхендж будувався для того, щоб вирахувати річний календар і сезони.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.