foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

Ukraine and Great Britain

Both Ukraine and Great Britain lie in Europe, but Ukraine is situated on the European continent, and Great Britain is separated from the continent by the English channel. In fact Britain is a sea country. It lies on the crossways of the sea routes to the different parts of the world. Great Britain is bordered by the Atlantic Ocean in the north-west, by the North Sea in the east, and by the Irish Sea in the west.
Ukraine is a landlocked country. The major water bodies bordering it are the Black Sea and the Azov Sea in the south. It lies on the crossways of the land routes from the east to the west and from the north to the south, though.
Ukraine is larger than Great Britain. The area of Great Britain is 24,500 sq km, and the area of Ukraine is about 604,000 sq km. In both countries there are a lot of mountains. In Great Britain there are the Pennines and the Cambrian mountains. In Ukraine we have the Carpathians and the Crimean mountains.
There are a lot of rivers in both countries. In Great Britain they are not very long or deep. The largest rivers in Ukraine are the Dniper, the Dnister, and the Southern Bugh. The Dniper is navigated by large ships. In Great Britain the Thames is wide and deep enough for large ships. The climate in Ukraine is continental. We have frosty winters and sometimes rainy summers. The climate of Great Britain is mild and damp. The winters are not too cold and seldom frosty, and summers are not too hot. The climate is moderated by ocean hreezes.
 
Україна і Великобританія

Як Україна, так і Великобританія розташовані в Європі, але Україна розташована на Європейському континенті, а Великобританія відділяється від континенту Ла-Маншем. Фактично Британія – морська країна. Вона лежить на перетині морських маршрутів до різних частин світу. Великобританія граничить з Атлантичним океаном на північному заході, Північним морем на сході і Ірландським морем на заході.
Україна не має виходу до океану. Головні водойми, що її омивають – Чорне море і Азовське море на півдні. Україна лежить на перетині су¬хопутних маршрутів із сходу на захід і з півночі на південь.
Україна більша, ніж Великобританія. Площа Великобританії складає 24 500 кв. км, а площа України складає близько 604 000 кв. км. В обох країнах є гори. У Великобританії це – Пеннінські і Кембрійські гори. В Україні ми маємо Карпати і Кримські гори.
Є багато річок в обох країнах. У Великобританії вони не дуже довгі або глибокі. Найбільші річки в Україні – Дніпро, Дністер і Південний Буг. По Дніпру проходять великі судна. У Великобританії Темза широка і достатньо глибока для великих суден. Клімат в Україні континентальний. Ми маємо морозні зими і іноді дощові літа. Клімат Великобританії м'який і вологий. Зими не такі вже й холодні й рідко морозні, а літа не такі вже спекотні. Клімат формують океанські вітри.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.