foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

Mother's Day comes on the second Sunday in May. It is a day when Americans honour their mothers. It is not a national holiday. Mother's Day is an American national observance in honour of motherhood. The holiday, suggested by Anna Jarvis of Philadelphia, was set by an act of Congress in 1914 for annual celebration. It is also observed in England and Germany.
In 1907, the day was celebrated in a church in Philadelphia, Pensylvania. A member of that church planned the Sunday morning service to honour her own mother. More and more churches in cities and states set aside the day to honour mothers. Since 1914, the whole country has observed Mother's day.
Most mothers like to celebrate the day with family reunions. Many people send their mothers a card or a gift. Some people take their mothers to a restaurant for dinner. It is a custom to wear a red or pink flower if one's mother is living. It is the custom to wear a white flower if one's mother is dead.

День матері

День матері відзначається у другу неділю травня. Це день, коли американці вшановують своїх матерів. Це не національне свято. День матері – це національна данина американців материнству. Свято, запропоноване Ганною Джарвіс з Філадельфії, у 1914 р. Актом Конгресу було встановлене щорічним. Його також дотримуються в Англії і Німеччині.
У 1907 р. День матері відзначався у церкві Філадельфії, штат Пенсільванія. Настоятель цієї церкви запланував проведення служби на честь своєї матері. Багато церков, міст і штатів були осторонь від того, щоб ушановувати матерів. Із 1914 р. уся країна відзначає День матері.
Більшість матерів любить святкувати цей день із усією родиною. Багато людей посилають своїм матерям листівку чи подарунок. Деякі ведуть своїх матерів у ресторан обідати. Існує звичай носити на одязі червону чи рожеву квітку, якщо матері живі. І звичай носити білу квітку, якщо мати померла.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.