foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

The interplay of local, state, and national programs and policies is particularly evident in the field of education. Historically, education has been considered the province of the state and local governments. Of the more than 3,000 colleges and universities, the academies of the armed services are among the few federal institutions. (The federal government also adminis¬ters, among others, the College of the Virgin Islands.) For years, however, the federal government has been involved in education at all levels, beginning in 1862 with the grant of public lands to the states for the purpose of establishing colleges of agricultural and mechanical arts. Additionally, the federal government supports school lunch programs, administers Indian education, makes research grants to universities, underwrites loans to college students, and finances education for veterans.
Whether the government should also give assistance to private and religious schools has been widely debated. The Supreme Court has ruled that direct assistance to religions schools is barred by the First Amendment to the Constitution, which states that "Congress shall make no law respecting an establishment of religion", although this has not been extended to the use of textbooks and so-called supplementary educational centres.
Although responsibility for elementary education still rests primarily with local government, it is increasingly affected by state and national policies. The 1964 Civil Rights Act, for example, required federal agencies to discontinue financial aid to school districts that are not racially integrated.
Trends in education have been toward being more responsive to the needs of a complex society: preschool programs; Masses in the community; summer and tight schools; and increased facilities for exceptional children. Such programs, however, have been only partially successful.

Освіта в США

Взаємозв'язок програм і політик штатів, місцевих і національних, особливо помітне у сфері освіти. Історично освіта розглядалася як сфера компетенції місцевих урядів І урядів штатів. З більш ніж 3000 коледжів і університетів у федеральному під-порядкуванні знаходяться військові академії і ще кілька установ. (Федеральний уряд адмініструє і коледж Віргінських островів). І, усе-таки протягом багатьох років федеральний уряд брав участь в освіті на всіх рівнях, починаючи з 1862 р., коли було видано указ про надання державної землі для заснування сільськогосподарських і ремісничих коледжів. Крім того, федеральний уряд надає підтримку програмі шкільних обідів, керує освітою індіанців, надає гранти на проведення науково-дослідних робіт університетам, надає позики студентам коледжів і фінансує освіту ветеранів.
Широко обговорюється питання, чи повинен уряд допомагати також приватним і релігійним школам. Верховний Суд ухвалив, що надання безпосередньої допомоги релігійним школам заборонено Першою Поправкою до конституції, у якій говориться, що «Конгрес не повинен приймати законів щодо релігійних установ», хоча ця заборона не поширилася на використання підручників і, так званих, додаткових центрів освіти.
Незважаючи на те, що за початкову освіту відповідає головним чином уряд на місцях, вона піддається усе більшому впливу політики штатів і національної політики. Закон про цивільні права 1964 р., наприклад, змушував федеральні служби припинити фінансування шкіл, де діти розділялися за расовою ознакою.
Сучасна освіта націлена на задоволення потреб сучасного суспільства: програми дошкільної підготовки; заняття в групах; літні і вечірні школи; і створення особливих умов для обдарованих дітей. Але не можна сказати, що усі такі програми були успішно втілені в життя.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.