foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

Movies, or the cinema, have been an integral part of American culture throughout the 20th century. The 1920s was the great era of the silent film with stars like Rudolph Valentino, Greta Garbo, Clara Bow, Charlie Chaplin, and the Marx Brothers. Some famous movies of the 20's were "The Gold Rush", "City Lights". With the production of A1 Joison's "The Jazz Singer", the era of talking pictures arrived. During the 1920's and 30's entrepreneurs formed in Hol¬lywood large film companies: "Twentieth-Century-Fox", "Metro-Goldwyn Mayer", "Paramount". Major American writers like F. Scott Fitzgerald and William Faulkner did screen plays. The period from the 1930s to the beginning of World War II has been called the "golden era" of American cinema.
It was the era of the John Ford western "Stagecoach", of the historical movie – Paul Muni in "Juarez", Clark Gable in "San Francisco"; of the gangster movie with Jimmy Cagney or Humphrey Bogart. In 1941 came the production of Orson Welles' "Citizen Kane". The most important figure in the 1950's cinema was James Dean with his movies like "Rebel without a Cause" which explored the alienation of youth. The movie industry of the late 50's and early 60s concentrated on the multimillion dollar spectacular: "Ben Hur", "Cleopatra", "West-Side Story", "My Fair Lady", and "The Sound of Music".
After a decline in the early 1960s the American motion picture industry has recently made a comeback. Films are much more explicit about sex. Examples of recent cinema: "Easy Rider","Midnight Cowboy", "Little Big Man", "Woodstock". Old movies have been sold to television, beginning in the 1950s with the "Late Show". The Academy Awards ("Oscars") are awarded each year for excellence in acting, directing, and technical achievement in motion pictures.

Американські фільми

Фільми, або кіно, були складником американської культури протягом XX ст. 1920-ті рр. були великою ерою німого кіно із такими зірками, як Рудольф Валентино, Грета Гарбо, Клара Боу, Чарлі Чаплін, і брати Маркси. Деякі знамениті фільми 20-х рр. були «Золотий очерет», «Міські легені». З «Джазового співака» режисера Аль Джонсона почалася ера звукових картин. Протягом 1920-х і 30-х рр. підприємці сформували в Голівуді великі кінокомпанії: «Двадцяте Сторіччя «Фокс», «Метро-Голдвін Мейер», «Парамаунт». Головні американські письменники, такі як Ф. Скотт Фіцжеральд і Вільгельм Фолкнер писали сценарії. Період з 1930-х рр. до початку Другої світової війни був названий «Золотою ерою» американського кіно.
Це була ера вестерну «Диліжансу» Джона Форда, історичного кінофільму – «Джуарес» із Полем Муні, Фронтоном Кларком в «Сан-Франциско»; гангстерського кінофільму з Джиммі Канні або Хамфрі Богартом. У 1941 р. з'явилась картина виробництва Оріо¬на Уеллеса «Громадянин Кейн». Найголовніша фігура в кіно 1950-х рр. була Джеймсом Діном з такими фільмами, як «Бунтівник без причини», які досліджували відчуження молоді. Виробництво кінофільмів пізніх 50-Х і ранніх 60-х зосередилося на багатомільйонному ефектному видовищі – «Бен Гур», «Клеопатра», «Історія 3аходу», «Моя прекрасна леді», і «Звуки музики».
Після занепаду в ранніх 1960- х рр. американська кіноіндустрія нещодавно зробила повернення. Фільми стали значно відвертішими. Приклади недавніх фільмів: «Пройдисвіт», «Північний ковбой», «Маленький великий чоловік», «Вудсток». Старі фільми були продані телебаченню, починаючи з 1950-х рр. з «Пізнього Шоу». Нагороди («Оскар») американської кіноакадемії присуджуються кожен рік за акторську гру, режисуру і технічні досягнення в кіно.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.