foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

Australia's original inhabitants, known as Australian Aborigines, have the longest continuous cultural history in the world, with origins dating back to the last Ice age.
Although mystery and debate shroud many aspects of Australian prehistory, it is generally accepted that the first humans travelled across the sea from Indonesia about 70,000 years ago. The first visitors, called "Robust" by archaeologists because of their heavy-boned physique, were followed 20,000 years later by the more slender people, the ancestors of Australian Aborigines.
Europeans began to invade Australia in the 16th century: Portuguese navigators were followed by Dutch explorers and the enterprising English pirate William Dampier.
Captain James Cook sailed the entire length of the eastern coast in 1770. After rounding Cape York, he claimed the continent for the British and named it New South Wales.
In 1779, Joseph Banks (a naturalist on Cook's voyage) suggested that Britain could solve overcrowding problems in its prisons by transporting convicts to New South Wales.
In 1787, the First Fleet set sail for Botany Bay under the command of Captain Arthur Philip, who was to become the colony's first governor. The fleet comprised 11 ships, 750 male and female convicts and supplies for two years. Philip arrived in Botany Bay on January 26, 1788, but soon moved north to Sydney Cove, where there was better land and water. Now January 26 is Australia Day.
For the new arrivals, New South Wales was a harsh and horrible place, and the threat of starvation hung over the colony for at least 16 years.
Free settlers began to be attracted to Australia over the next decades, but it was the discovery of gold in the 1850s that changed the face of the colony. The huge influx of migrants and several large finds boosted the economy and irrevocably changed the colonial social structures.
Aborigines were ruthlessly pushed off their tribal lands as new settlers took up land for farming or mining. The Industrial Revolution in England required plenty of raw materials, and Australia's agricultural and mineral resources expanded to meet the demand.

Історія Австралії

Первісні жителі Австралії, відомі як австралійські аборигени, мають найдавнішу культурну історію у світі, яка веде своє походження від останнього льодовикового періоду.
Незважаючи на те, що багато аспектів доісторичних часів Австралії залишаються загадкою і предметом суперечок, прийнято вважати, що перші люди переплили з Індонезії близько 70 000 років тому. Перших мешканців, названих археологами «міцними» через свою міцну статуру, через 20 000 років змінили більш стрункі люди, предки австралійських аборигенів.
Європейці стали проникати в Австралію в XVI ст.: за португальськими мореплавцями пішли голландські дослідники і заповзятливий англійський пірат Вільям Демп'єр.
Капітан Джеймс Кук у 1770 р. проплив уздовж усього східного узбережжя. Обігнувши мис Йорк, він заявив, що континент належить британцям і назвав його Новим Південним Уельсом.
У 1779 р. Джозеф Бенкс (натураліст, який подорожував з Куком) висунув пропозицію вирішити проблеми з перенаселенням британських в'язниць, висилаючи ув'язнених у Новий Південний Уельс.
У 1787 р. Перша Флотилія відправилася до Ботанічної затоки під командуванням капітана Артура Філіпа, який повинний був стати першим правителем колонії. Флотилія складалася з одинадцяти кораблів, 750 ув'язнених обох статей і запасів на два роки. Філіп прибув у Ботанічну затоку 26 січня 1788 р., але незабаром вирушив на північ до Сиднейської бухти, де земля і вода були кращої якості. Зараз 26 січня – день Австралії.
Для новоприбулих Новий Південний Уельс був жахливим і неприємним місцем, а загроза голодної смерті нависала над колонією щонайменше 16 років.
Вільні переселенці приїжджали до Австралії протягом наступних десятиліть, але тільки відкриття родовищ золота в 1850 р. змінило обличчя колонії. Величезний приплив переселенців і кілька значних знахідок підняли економіку і внесли необоротні зміни в соціальні структури колонії.
Аборигенів безжалісно зганяли з рідних земель, тому що новим поселенцям потрібна була земля для сільського господарства або розробки родовищ. Промислова революція в Англії вимагала великих обсягів сировини, і австралійське сільське господарство з розробкою мінеральних ресурсів розвивалися для того, щоб задовольнити ці потреби.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.