foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

January:
the 1st of January – New Year's Day
the 15th January – Martin Luther King Day
February:
the third Monday – President's Day
the 14th of February – St Valentine's Day
May:
the fourth Monday – Memorial Day
July:
the 4th of July – Independence Day
September:
the first Monday – Labour Day
October:
the 12th of October – Columbus Day
the 31st of October – Halloween
November:
the 11th of November – Veterans Day
the fourth Thursday – Thanksgiving Day
December:
the 25th of December – Christmas
Americans share three national holidays with many countries: Easter Sunday, Christmas Day, and New Year's Day. Easter, which falls on a spring Sunday that varies from year to year, celebrates the Christian belief in the resurrection of Jesus Christ. For Christians, Easter is a day of religious services and the gathering of family. Many Americans follow old traditions of colouring hardboiled eggs and giving children baskets of candies. On the next day, Easter Monday, the president of the United States holds an annual Easter egg hunt in White House lawn for young children. Christmas day, December 25, is another Christian holiday, it marks the birth of the Christ Child. Decorating houses and yards with lights, putting up Christmas trees, giving gifts, and sending greeting cards have become traditions even for many non-Christian Americans. New Year's Day, of course, is in January. The celebration of this holiday begins the night before, when Americans gather to wish each other a happy and prosperous coming year.

Національні свята в США

Січень:
1 січня – Новий рік
15 січня – День Мартіна Лютера Кінга
Лютий:
третій понеділок – День президентів
14 лютого – День Св. Валентина
Травень:
четвертий понеділок – День поминання
Липень:
4 липня – День Незалежності
Вересень:
перший понеділок – День праці
Жовтень:
12 жовтня – День Колумба
31 жовтня – Хеллоуїн
Листопад:
1 листопада – День ветеранів
четвертий четвер – День Подяки
Грудень:
25 грудня – Різдво
Американці поділяють три національних свята з багатьма країнами: Великодня неділя, Різдво і Новий рік. Великдень, який випадає на весняну неділю, що міняється щорічно, святкують християни, що вірять у воскресіння Ісуса Христа. Для християн Великдень є днем релігійної служби і збором усієї родини. Багато американців дотримуються старої традиції розфарбовувати варені яйця і дарувати дітям кошик з цукерками. Наступного дня, у Великодній понеділок, президент США проводить щорічне змагання з розбивання яйця для маленьких дітей на галявині перед Білим домом. Різдвяний день, 25 грудня, є другим християнським святом, що відзначає народження Христа. Прикрашання будинків і дворів вогниками, встановлення різдвяної ялинки, вручення подарунків і відправлення вітальних листівок стало традицією навіть для американців – не християн. Новий рік, звичайно ж, 1 січня. Святкування цього дня по¬чинається за ніч до нього, коли американці збираються побажати один одному щасливого майбутнього року і процвітання.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.