foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

My Family
Our family is not large. We are a fam¬ily of four: my father, my mother, my younger brother and I.
My name is Olga. I am seventeen. I am a school leaver. My younger brother is ten. He is a pupil of the fifth form. He looks like our father. He has brown eyes, short straight hair. He is tall and thin. As for me everybody says I look like my mother. I have the same blue eyes, a snub nose, fair curly hair. I am not tall and I am not thin. I am an ordinary girl of 17.
Our family lives in Kyiv in one of the residential areas on the left bank of the Dnieper. We have a nice three-roomed flat on the fourth floor of a manysto- ried building. We have all modern conveniences: running hot and cold water, telephone, central heating, rubbish chute. We have no gas range. All the flats in our house are provided with electric cookers. At first it was rather unusual but we got used to it very soon. And then we realized the advantage of the electric cooker: the air in the kitchen is always fresh and the walls are clean. We are satisfied with our flat where we moved only a year ago.
My mother is about 40. She looks pretty well and doesn't look her age. We all love dearly our Mum and are always ready to help her about the house. We try to share our duties. Returning home after classes I usually do the shopping. I drop in at the bakery, at the dairy or at the grocer's.
My younger brother also has his duties about the house. He helps mother to set the table and wash the dishes. He usually sweeps the floor and dusts the furniture. On Saturdays Dad joins us in our work about the house. He likes to make or repair something. He also likes to clean the flat with a vacuum-cleaner. I suppose it's his little hobby. But speaking seriously his real hobby is taking photos. He can do it perfectly well. We have several family albums with the pictures taken by him.
My father is an engineer in computers. He is considered to be an experienced engineer. We are very proud of him but there is one unpleasant thing with this: he is always busy and very often he works overtime.
My mother is an economist. The firm she works in deals with trading. They have business in different towns of Ukraine. She is to go on business trips from time to time. Then she is very tired and dreams about summer vacations.
We have a little summer house and a lovely garden near it not far from Kyiv. The nature is very beautiful there. There is a lake there. My grandparents like to live there in summer.
My grandparents don't work now. They are on pension. They live in an industrial district of the city where the air is rather polluted. That's why they are always looking forward to going to our summer house. My Granny is fond of gardening and my Grandpa likes to go fishing.
Our family is friendly. I like them all.
 
Моя сім'я
Наша сім'я невелика. Ми – сім'я з чотирьох чоловік: мій батько, моя мати, мій молодший брат і я.
Моє ім'я Ольга. Мені сімнадцять років. Я – випускниця. Моєму молодшому братові – десять. Він – учень п'ятого класу. Він схожий на нашого батька. Він має карі очі, ко¬ротке пряме волосся. Він високий і худий. Щодо мене, всі говорять, що я нагадую мою матір. Я маю ті ж блакитні очі, кирпатий ніс, світле кучеряве волосся. Я не висока і не тонка. Я – звичайна дівчина 17 років.
Наша сім'я живе в Києві в одному з житлових районів на лівому березі Дніпра. Ми маємо хорошу трикімнатну квартиру на четвертому поверсі багатоповерхівки. Ми маємо всі сучасні зручності: гарячу і холодну воду, телефон, центральне опалення, мусоропровід. У нас немає газової плити. Усі квартири в нашому будинку забезпечені електричними плитками. Спочатку це було дуже дивно, але ми дуже скоро до цього звикли. А потім ми усвідомили перевагу електричної плити: повітря в кухні завжди свіже й стіни чисті. Ми задоволені нашою квартирою, в яку переїхали тільки рік тому.
Моїй матері близько 40 років. Вона досить добре виглядає і не виглядає на свій вік. Ми всі гаряче любимо нашу маму й завжди готові допомогти їй удома. Ми намагаємося розділяти наші обов'язки. Повертаючись додому після школи, я зазвичай роблю покупки. Я заходжу до булочної, молочного магазину або до бакалійної лавки.
Мій молодший брат також має свої домашні обов'язки. Він допомагає матері накривати на стіл і мити посуд. Він зазвичай миє підлогу, витирає пил з меблів. По суботах тато приєднується до нашої домашньої роботи. Він любить майструвати або ремонтувати що-небудь. Йому також подобається чистити підлогу пилососом. Я припускаю, що це його маленьке хобі. Але, кажучи серйозно, його справжнє хобі – фотографія. Він може робити це дуже добре. Ми маємо декілька сімейних альбомів з фотографіями, зробленими ним.
Мій батько – комп'ютерний інженер. Його вважають досвідченим. Ми дуже пишаємося ним, але є одна неприємна річ з цим: він завжди зайнятий і дуже часто працює понаднормово.
Моя мати – економіст. Фірма, де вона працює, займається торгівлею. Вони мають бізнес у різних містах України. Вона має їхати в ділові поїздки час від часу. Потім вона буває дуже стомлена й мріє про літню відпустку.
Ми маємо маленьку дачу з красивим садом поблизу Києва. Природа там дуже красива. Там є озеро. Моїм дідусеві і бабусі подобається жити там улітку.
Мій дідусь і бабуся не працюють зараз. Вони на пенсії. Вони живуть в індустріальному районі міста, де повітря досить забруднене. Саме тому вони завжди чекають з нетерпінням на поїздку до нашої дачі. Моя бабуся захоплюється садівництвом, а моєму дідусеві подобається ловити рибу.
Наше сімейство дружне. Я їх усіх люблю.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.