foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

My Last Winter Holidays

I spent my last winter holidays in Kyiv. This year I did not go anywhere. First I thought it would be dull to stay at home. But how it seems to me they have been one of the finest holidays in my life. May be that's because they were our last winter holidays at school but all the same we had a lot of fun.

Our winter holidays began on the 27th of December. On that day we had a New Year party at school. Certainly, we had been preparing to the party for a long time beforehand. We had prepared an amateur performance with Father Frost and Snow-Maiden. There were dif­ferent competitions, we played different games. Certainly the lucky winners got the memorable prizes. We had prepared them beforehand but we had not bought them. We had brought some nice trinkets from our homes. Those who won these prizes said that they are especially dear to them because they would remind them about their schoolmates. Then we had a dance party. That day we had a lot of fun.

I like winter for a number of holidays we celebrate at the beginning of a new year. First of all this is New Year Day. On the eve of New Year Day my father and I usually decorate a new year tree and mother cooks a lot of tasty things. We like to celebrate this holiday at home. My Granny and Grandpa come to our place. This year they also came. At 11 o'clock we sat at the table to see Old Year off. At 12 o'clock with the last stroke of the clock we raised our glasses to New Year.

On the 7th of January our family celebrates Christmas. I like this holiday very much too. This year all my friends came to our place. The girls helped my mother to set the table. According to the ancient tradition there were 12 dishes on the table.

The period of the winter holidays is rich in different shows and performances. This year we chose the show in the circus. We are already not children to go to the theatre to see some childish performance with a bad wolf who has stolen a new year tree. But a circus show is another pair of shoes. I think there is nobody in the world who can be tired of the circus. I liked the clowns most of all. Their tricks were so funny. And, of course, I liked the performing animals. They are so clever and beautiful and sometimes they behave themselves exactly like people.

But the time during the holidays flies so quickly. Certainly, I didn't get up early. In the evenings I could afford myself to watch TV as long as I wanted. I read some books which I dreamt to read but I didn't have free time for this. I like fantastic stories. It's a pity that at our Literature lessons we don't speak much about the books which are popular with the young generation. At school we are to read and discuss the books which are in the curriculum.

This year the weather was really New Year's one. The temperature was not simply low, it was very low, about 20 degrees below zero. But the weather was rather snowy, and one day we set off to the Golosyivsky Park to ski. We had a nice day there. We ski, played snowballs and even made a snow man.

I like my last winter holidays very much. I think I'll memorize them for ever.

Мої останні зимові канікули

Я провів свої останні зимові канікули в Києві. Цього року я нікуди не поїхав. Спершу я думав, що залишатися удома нудно. Але, як мені здається, це були одні з найпрекрасніших канікул у моєму житті. Можливо, це тому, що вони були нашими останніми зимовими канікулами в школі, але все-таки ми чудово провели час.

Наші зимові канікули почалися 27 грудня. У цей день ми влаштували новорічне свято в школі. Звичайно, ми готувалися до свята заздалегідь. Ми приготували любительську виставу з Дідом Морозом і Снігуронькою. Були різні змагання, ми грали в різні ігри. Звичайно успішні переможці отримали пам'ятні призи. Ми приготували їх заздалегідь, але ми не купили їх. Ми принесли деякі хороші дрібнички з дому. Ті, хто виграв ці призи, сказали, що вони особливо дорогі їм, тому що нагадують про однокласників. Потім ми влаштували дискотеку. У цей день ми добре повеселилися.

Я люблю зиму за велику кількість свят, які ми святкуємо на початку нового року. У першу чергу це день Нового року. Напередодні дня Нового року мій батько і я зазвичай прикрашаємо ялинку, а мати готує багато смачних страв. Ми любимо відзначати це свято вдома. До нас зазвичай приїжджають моя бабуся і дідусь. Цього року вони також приїжджали. Об 11 годині ми сіли за стіл, щоб проводжати Старий рік. О 12 годині з ос­таннім ударом годинника ми підняли свої келихи за Новий рік.

7 січня наше сімейство святкує Різдво. Мені теж дуже подобається це свято. Цього року всі мої друзі прийшли до нас. Дівчатка допомогли моїй матері накрити на стіл. Згідно зі стародавньою традицією на столі було 12 страв.

Період зимових свят багатий різними показами і виставами. Цього року ми вибрали виставу в цирку. Ми вже не діти, щоб ходити в театр та дивитися дитячу виставу з пога­ним вовком, який украв ялинку. Але циркова вистава – зовсім інша річ. Я думаю, що немає нікого в світі, хто може втомитися від цирку. Мені більше за все сподобалися клоуни, їхні трюки були дуже кумедні. І, звичайно, мені сподобалися дресировані тварини. Вони такі розумні і красиві, й іноді вони поводять себе точно, як люди.

Але час протягом свят летить дуже швидко. Звичайно я не вставав рано. Увечері я міг дозволити собі дивитися телевізор скільки хотів. Я прочитав деякі книги, які мріяв прочитати, але я не мав для цього вільного часу. Мені подобаються фантастичні історії. На жаль, на наших уроках літератури ми небагато говоримо про книги, які популярні серед молодого покоління. У школі ми маємо читати й обговорювати тільки книги, які знаходяться в навчальному плані.

Цього року погода була дійсно новорічною. Температура була не просто низькою, вона була дуже низькою, близько 20 градусів нижче нуля. Але погода була дуже сніжною, й одного дня ми поїхали до Голосіївського парку кататися на лижах. Ми там добре провели день. Ми ходили на лижах, грали в сніжки і навіть ліпили сніговика.

Мені дуже сподобалися мої останні зимові канікули. Я думаю, що запам'ятаю їх назавжди.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.