foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

My Attitude to Sport

If you want to be healthy, strong and beautiful you should go in for sports.

When I go in for sports I feel wonderful. I am cheerful, active and full of energy. In summer I go swimming. I enjoy spending winter holidays in the country. There I can ski or skate. Certainly, it depends on the weather.

For those who have already determined to go in for sport is very important to choose the kind of sport he likes best.

First touch to sports and games we make in childhood. In school we discover our favourite sports and games. That's why the lessons of physical training at school are very important.

At school we have PT lessons twice a week. Those who want to become professionals attend specialized sport sections.

As for me I enjoy basketball. Basketball is a dynamic and interesting game. It develops many good qualities such as rapid action, will-power and collective spirit.

I have already realized that sport is desperately necessary for everybody.

Моє ставлення до спорту

Якщо ви хочете бути здоровим, сильним і красивим, ви повинні займатися спортом.

Коли я займаюся спортом, я відчуваю себе чудово. Я бадьорий, активний і повний енергії. Улітку я займаюся плаванням. Я насолоджуюся зимовими канікулами в селі. Там я можу кататися на лижах або на ковзанах. Звичайно, це залежить від погоди.

Для тих, хто вже вирішив зайнятися спортом, дуже важливо вибрати вид спорту, який йому найбільше подобається.

Ми робимо перший дотик до спорту й ігор у дитинстві. У школі ми виявляємо свій улюблений вид спорту й ігри. Саме тому уроки фізкультури в школі дуже важливі.

У школі ми маємо уроки фізичного виховання двічі на тиждень. Ті, хто хоче стати професіоналами, відвідують спортивні секції.

Щодо мене, я люблю баскетбол. Баскетбол – динамічна і цікава гра. Вона розвиває багато навичок, як, наприклад, швидку реакцію, сила волі і колективний дух.

Я вже усвідомив, що спорт вкрай необхідний для кожного.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.