foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

My Favourite Singer

I like different kinds of music, but I can say that my favourite singer is Oleg Skrypka from the group "VV". consider him to be a decent representative of modern Ukrainian culture. I enjoy the highly energetic music of "VV", and especially I like performances of Oleg Skrypka. He is an outstanding performer.

At the beginning of their creative development the group worked in France. They have got a lot of songs in French. More than that, they have some songs in English. One of them is "The Pack of Cigarettes" from their new album "Fayno". They have a lot of fans abroad, as well as in Ukraine. Usually their performances in clubs are attended by 10-20 % of foreign people.

Oleg Skrypka confessed that he thinks that many songs sound better in Ukrainian and only a few of them sound good in Russian. Also he said that the English language is closely connected with music. So, people interested in music are also interested in the English language, because it is very useful to know what the song is about. Oleg Skrypka is also fond of Indian culture. When he was a child, Indian films were very popular. At that time he took fancy to Indian music. He thinks that the best musicians in the world are Indians, because they play not by hands but with the help of the heart.

In one of his interviews Skrypka said that he is very self-critical. His attitude to the results of his work and the work of other people is very critical. That's why the group works on each album and clip for a very long time.

Мій улюблений співак

Мені подобаються різні музичні стилі, але я можу сказати, що мій улюблений співак – Олег Скрипка з групи "ВВ". Я вважаю його гідним представником сучасної української культури. Я отримую задоволення від енергійної музики "ВВ", і особливо я люблю виконання Олега Скрипки. Це видатний виконавець.

На початку свого творчого шляху група працювала у Франції. У них багато пісень французькою мовою. Більш того, у них є пісні англійською. Одна з них – "Пачка сигарет" з їхнього нового альбому "Файно". У них багато шанувальників за кордоном, так само, як і на Україні. Звичайно на їхніх клубних концертах буває 10-20% іноземців.

Олег Скрипка зізнався, що вважає, що багато пісень звучать краще українською мовою, і тільки деякі добре звучать російською. Він також сказав, що англійська мова тісно пов'язана з музикою. Люди, які цікавляться музикою, як правило, цікавляться англійською мовою, тому що хочуть знати, про що ці пісні. Олег Скрипка захоплюється ще й індійською культурою. У часи його дитинства індійські фільми були дуже популярні. В ті часи він полюбив індійську музику. Він вважає індійців кращими у світі музикантами, тому що вони грають не руками, а душею.

В одному зі своїх інтерв'ю Скрипка сказав, що він дуже самокритичний. Він дуже вимогливий до результатів своєї роботи і роботи інших. З цієї причини група дуже довго працює над кожним альбомом і кожним кліпом.

Copyright © 2024 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.