foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

My Favourite Writer

I'm fond of reading. Usually I borrow books from the library, but I have a lot of them at home, too. I like to read books about famous people and detective stories. Literature means much in my life. It helps to form the character and to understand life better. There are some names in Russian and Foreign literature that are very dear to me.

In Russian literature I highly appreciate Ivan Sergiyovych Turgenev. For me he is a real intellectual and aristocrat, a man of culture, devoted to literature, music and art. Though he lived abroad for a long time he didn't stop to be a Russian writer-for a moment. He created a number of national characters in his books. The image of Turgenev's woman, deeply feeling, faithful and tender is an ideal of a Russian woman for me. It doesn't lose its charm even today.

Of the present day writers and poets I like Eugene Evtushenko, Valentyn Rasputin, Valentyn Pikul, Borys Vasylyev. Their works are very human and realistic. They assert high moral principles in life. And this is very important nowadays. My favourite writer is O'Henry, too. In my childhood I was deeply impressed by his story "The Last Leaf". Since then I bear in my heart the image of a young girl suffering from the incurable illness, and her friends doing all they can to give her hope and bring back to life.

Мої улюблені письменники

Я люблю читати. Зазвичай я беру книги в бібліотеці, але в мене багато їх і вдома. Мені подобається читати книги про відомих людей і детективи. Література багато значить у моєму житті. Вона допомагає формувати характер і краще зрозуміти життя. У російській і зарубіжній літературі є імена, що дуже дорогі мені.

У російській літературі я високо ціную Івана Сергійовича Тургенєва. Для мене він справжній інтелігент і аристократ, культурна людина, віддана літературі, музиці і мистецтву. Хоча він довго жив за кордоном, він ні на секунду не переставав бути російським письменником. У своїх книгах він створив галерею національних характерів. Образ тургенівської жінки – здатної на глибоке почуття, щирої і ніжної – ідеал російської жінки для мене. Цей образ не утратив своєї чарівності навіть сьогодні.

Серед письменників і поетів сьогодення мені подобаються Євген Євтушенко, Валентин Распутін, Валентин Пікуль, Борис Васильєв. їхні твори людяні і реалістичні. Вони відстоюють високі моральні принципи в житті. І це дуже важливо в наші дні. Також мій улюблений письменник – О'Генрі. У дитинстві на мене справило сильне враження його оповідання "Останній листок". З тих пір я несу в серці образ молодої дівчини, що страждає від невиліковної хвороби, і її друзів, які роблять усе, що в їх силах, щоб дати їй надію, повернути до життя.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.