foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

My Favourite Writer

Reading is one of my hobbies, and that's why I try to use every spare minute to read. I like different kinds of literature. I like Ukrainian and foreign, classic and modern literature. I usually read different books: love stories, detective stories or historical novels. I want to tell you about my favourite writer. It is Alexandra Marinina. She is considered to be a Russian Queen of detective prose. The works of this author are really interesting. In all books there are the same characters and starting a new book you meet old friends. The author used to work as an investigator and she knows how to arouse the readers interest and at the same time writes the facts that could take place. Many detective novels by Marinina are translated into foreign languages and foreign readers can compare our writer with Agatha Christie. When I got acquainted with these books I was greatly impressed by the wit and humour.

The main character, a slender and weak woman, doesn't need to fight with the criminals using judo or something like that. She is very clever and intelligent. Her brain works as a good computer and she knows how to derive benefit from it. All the actions and characters are described so vividly that I had a feeling of our possible meeting when I visited Moscow last summer. Unfortunately I don't have complete works by Marinina, it's impossible, she's still writing. But I always recommend my friends to read these books.

Мій улюблений письменник

Читання – одне з моїх хобі, і тому я намагаюся використовувати кожну вільну хвилину, щоб почитати. Я люблю різні види літератури. Я люблю українську й зарубіжну, класичну і сучасну літературу. Звичайно, я читаю різні книги: любовні історії, детективи чи історичні романи. Я хочу розповісти вам про мою улюблену письменницю. Це Олександра Марініна. Вона вважається російською королевою де­тективної прози. Твори цієї авторки по-справжньому цікаві. В усіх книгах ті самі персонажі, і, починаючи нову книгу, ви зустрічаєте старих друзів. Авторка раніше працювала слідчою, і вона знає, як розбудити інтерес читача, і в той же час описує події, що відбувалися насправді. Багато детективних романів, написаних Марініною, перекладаються іноземними мовами, й іноземні читачі можуть порівняти нашу письменницю з Агатою Кристі. Коли я познайомилася з цими книгами, я була глибоко вражена дотепністю і гумором.

Головному персонажу, витонченій і слабкій жінці, не потрібно боротися зі злочинцями, використовуючи дзюдо чи щось схоже на це. Вона дуже розумна й інтелігентна. Її мозок працює, як гарний комп'ютер, і вона знає, як скористатися з цього. Усі дії і персонажі описуються так жваво, що я відчувала можливість нашої зустрічі, коли була в Москві минулого літа. На жаль, у мене немає повного зібрання творів Марініної, і це не можливо, вона усе ще пише. Але я завжди рекомендую моїм друзям почитати ці книги.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.