foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

My Pets

I have several hobbies. But my major hobby is looking after my pets. I am fond of animals. I think nothing else in our life could supply us with more pleasant emotions than our pets. It is so pleasant to know that somebody needs you and loves you only for the fact that you exist. Your friends can betray you, but your pets – never.

Now let me tell you about my pets. I have two cats and a dog. One cat is male. It's name is Ryzhyk. He is 5 years old. His fur is reddish-brown. He likes to play with a ball. Actually, he has a dog-like behaviour. He performs different tricks and prefers the company of the dog to the company of the cat. He won several prizes at different Cat Shows. My second cat is of no breed. It's a female. Her name is Makha. She is 4 years old, long-haired, tabby. She doesn't like lively games. Her favourite pastime is lying on the windowsill and thinking about the sense of life. And the youngest of my pets is French bulldog. It's a female, 2 years old. Her name is Zhuzha. She is spotted in colour. She also has some prizes from the Dog Shows. It's a cheerful little dog whose loyalty is almost unlimited.

To my opinion, the role of pets in our life is best described by Austrian zoologist Conrad Lorenz. In one of his books he said: "In rapid current of our life a present-day man from time to time wants to feel he is still himself, and nothing can give him such a pleasant confirmation of it, but "four legs" mincing behind".

Мої домашні улюбленці

У мене кілька улюблених занять. Але основне моє хоббі – турбота про своїх домашніх улюбленців. Я дуже люблю тварин. Мені здається, ніщо інше в нашому житті не може доставити нам приємних емоцій більше, ніж наші улюбленці. Так приємно знати, що ти комусь потрібний, і хтось любить тебе тільки за те, що ти е. Друзі можуть зрадити, а домашні улюбленці – ніколи.

А тепер дозвольте мені розповісти вам про своїх домашніх улюбленців. У мене дві кішки і собака. Один з них – кіт. Його звуть Рижик. Йому 5 років. Смух в нього рудого кольору. Він любить грати з м'ячиком. Насправді, у нього собача поведінка. Він виконує різні трюки і надає перевагу компанії собаки компанії кішки. Він завоював кілька призів на різних виставках кішок. Моя друга кішка безпородна. Це самка. Її кличуть Маха. Їй 4 роки, довгошерста, смугаста. Вона не любить енергійні ігри. Її улюблена розвага – лежати на підвіконні і думати про сенс життя. І найбільш юний мій вихованець – французький бульдог. Це самка, їй 2 роки. Її звуть Жужа. Вона плямистого кольору. У неї теж є призи з виставок собак. Це маленька життєрадісна собачка, відданість якої не знає меж.

Я вважаю, що найкраще роль вихованців у нашому житті описав австрійський зоолог Конрад Лоренц. В одній зі своїх книг він сказав: "У швидкоплинності нашого життя сучасна людина час від часу хоче відчути, що вона поки що залишилася сама собою, і ніщо не дає їй настільки приємного підтвердження цього, як "чотири ноги", що дріботять позаду".

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.