foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

My Plans for Future

I am a school leaver and a problem of choosing a profession is the most urgent for me now.

As the most of my friends I am going to enter the university or some other higher educational institution. I expect to get a "Certificate of Maturity" with good marks. But I think the entrance exams is a serious test for me if I want to continue my education.

My parents want me to enter the department in some way connected with management. But I doubt if I have needed personal qualities for this job.

There is one more possibility to continue my education. I mean some secondary specialized school. May be I'll choose accountancy. A competent accountant is needed everywhere.

If I don't enter a college or university, I'll try to learn to type and to operate the computer. Certainly I'll go on studying English. I am sure without this knowledge it is impossible to get a good job.

Мої плани на майбутнє

Я – випускник, і проблема вибору професії є зараз найтерміновішою для мене.

Як більшість моїх друзів, я збираюся вступати до університету або іншої вищої освітньої установи. Я отримаю "Атестат зрілості" з хорошими оцінками. Але я думаю, що вступні іспити – серйозне випробування для мене, якщо я хочу продовжувати мою освіту.

Мої батьки хочуть, щоб я вступив на факультет, певним чином пов'язаний з управлінням. Але я сумніваюся, що у мене є потрібні особисті якості для цієї роботи.

Є ще одна можливість продовжити мою освіту. Я маю на увазі технікуми. Можливо, я виберу бухгалтерський облік. Хороші бухгалтери потрібні усюди.

Якщо я не вступлю до коледжу або університету, я спробую вчитися друкувати і управляти комп'ютером. Звичайно, я продовжую вивчення англійської мови. Я упевнений: без цих знань, неможливо отримати хорошу роботу.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.