foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

My Plans for Future

I am a school leaver and a problem of choosing a profession is the most urgent for me now. Certainly I have thought this question over for a long time. My parents have their own opinion on it. But as the time of leaving school is closer, my worries become stronger and stronger.

As the most of my friends and classmates I am going to enter the university or some other higher educational institution. I expect to get a "Certificate of Maturity" with good and excellent marks. But I realize that a lot of young people will bring their "Certificates" with excellent marks to the selection committee of the university. To pass the entrance exams is a serious test for those who want to continue their education.

As for me I have no aptitude for mastering the technique. But at the same time I don't know if I'll manage to get a good job after graduating from the humanitarian department of the university.

My parents want me to enter the department in some way connected with management. But I doubt if I have needed personal qualities for this job. To my mind one who chooses this profession must be very communicative. And of course, if you want to gain something in this field, you have to know economics, finance, accountancy a little, psychology, law, management.

There is one thing which worries me a lot. If I don't get marks necessary for admition to the university or college, they can suggest that I should pay for my education and our family has no money for this.

There is one more possibility to continue my education. I mean some secondary specialized school. Our country is now through a difficult period of times and it needs good specialists in many spheres. May be I'll choose accountancy. It is very important to every business. A competent accountant is needed everywhere.

If I don't enter a college or university, I'll try to do my best to learn operate the computer. Certainly I'll go on studying English at some courses. I am sure without this knowledge it is impossible to get a good job. Many people started at the bottom and worked their way up to the top.

Мої плани на майбутнє

Я – випускник і проблема вибору професії є зараз найтерміновішою для мене. Звичайно я довго обмірковував це питання. Мої батьки мають про це свою власну думку. Але оскільки час випуску наближається, мої тривоги стають все сильнішими.

Як і більшість моїх друзів і однокласників, я збираюся вступати до університету або іншої вищої освітньої установи. Я отримаю "Атестат зрілості" з хорошими і відмінними оцінками. Але я усвідомлюю, що ба­гато молоді принесе свої "Атестати" з відмінними оцінками до приймальної комісії університету. Складання вступних іспитів – серйозне випробування для тих, хто хоче продовжувати свою освіту.

Щодо мене, то я не маю ніяких технічних здібностей. Але в той же час я не знаю, чи зумію я знайти хорошу роботу після закінчення гуманітарного факультету університету.

Мої батьки хочуть, щоб я вступив на факультет, що певним чином пов'язаний з менеджментом. Але я сумніваюся, що у мене є особисті якості для цієї роботи. На мій погляд, той, хто вибирає цю професію, повинен бути дуже комунікабельним. І, звичайно, якщо ви хочете досягти чого-небудь в цій області, вам доведеться знати еко­номіку, фінанси, трохи бухгалтерський облік, психологію, право, менеджмент.

Є одна річ, яка дуже хвилює мене. Якщо я не отримаю необхідні бали для вступу до університету або коледжу, вони зможуть взяти мене тільки на контракт, а наша родина не має грошей для цього.

Є ще одна можливість продовжити мою освіту. Я маю на увазі технікуми. Наша країна проходить зараз через важкий період, і їй потрібні хороші фахівці в багатьох сферах. Можливо, я оберу бухгалтерський облік. Він дуже важливий для кожного бізнесу. Хороші бухгалтери потрібні усюди.

Якщо я не вступлю до коледжу або університету, я буду робити все можливе, щоб вивчитися працювати з комп'ютером. Звичайно, продовжу вивчення англійської мови на курсах. Я упевнений: без цих знань неможливо отримати хорошу роботу. Багато людей почали знизу і проклали свій шлях аж до вершин.

Copyright © 2022 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.