foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

My Attitude to the Learning of Foreign Languages

I am sure every well educated person should speak English, because it is the language of communication, business, science and culture.

English is now the most important and widespread language in the world. It is the state language in five countries: Great Britain, Canada, the USA, Australia and New Zealand. In many Asian and African countries people speak English besides their native one. People also speak English in Europe. English is spoken practically all over the world.

Independent Ukraine has relations with many countries.

Hundreds of joint ventures have appeared in every city and town of Ukraine recently. A lot of foreign delegations come to our country. Our businessmen, tourists go abroad. That is why it is very important to learn English.

Nowadays, a lot of people study foreign languages in every possible way. I think English is worth studying. There is a proverb "A new language – a new world".

It's a pity that not much attention is paid for studying foreign languages in our schools. That's why those who want to improve their knowledge have to take private lessons.

Моє ставлення до вивчення іноземних мов

Я упевнений: кожна добре освічена людина повинна говорити англійською, тому що це – мова спілкування, бізнесу, науки й культури.

Англійська мова зараз – найголовніша і найпоширеніша мова у світі. Це – державна мова в п'яти країнах: Великобританії, Канаді, США, Австралії і Новій Зеландії. У багатьох азіатських і африканських країнах люди говорять англійською крім їх рідної мови. Люди також говорять англійською мовою в Європі. Англійська мова поширена практично по всьому світу.

Незалежна Україна має відносини з багатьма країнами. Сотні спільних підприємств недавно з'явилися в кожному місті й містечку України. Багато іноземних делегацій прибувають до нашої країни. Наші бізнесмени, туристи їдуть за кордон. Ось чому дуже важливо вивчати англійську мову.

Зараз багато людей вивчають іно­земні мови будь-яким можливим шляхом. Я думаю, що англійська мова варта вивчення. Є прислів'я: "Нова мова – новий світ".

На жаль, вивченню іноземних мов у наших школах приділяється мало уваги. Саме тому тим, хто хоче поліпшити свої знання, доводиться брати приватні уроки.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.