foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

Halych-Volyn Rus

After the fall of Kyiv Rus the principalities of Halych and Volodymyr-Volynsky grew and prospered in Western Ukraine. In 1199 they were united by Prince Roman Mstyslavovych, a gifted military leader into the Halych-Volyn Principality. His successor Prince Daniel (Danylo) of Halych (1228-1247) continued his father's work, further strengthening his state. He defended its independence against the Hungarians, Teutonic knights and Tatars. He was a subtle and cautious diplomat, and he promoted culture and developed the new cities of Lviv and Kholm.

In 1340 the state fell apart. Later Halychyna was incorporated into the Polish Kingdom and the Eastern Ukrainian territories fell to Lithuania. In 1569 the Polish-Lithuanian Commonwealth was formed. The long period of struggle of the Ukrainian people for their na­tional and social liberation began.

Галицько-Волинське князівство

Після падіння Київської Русі Галицьке і Володимир-Волинське князівства в Західній Україні росли і процвітали. У 1199 р. вони були сполучені князем Романом Мстиславо­вичем, обдарованим воєначальником у Галицько-Волинському князівстві. Його спадкоємець Данило Галицький (1228-1247) продовжував роботу свого батька, підсилюючи його державу. Він захистив її незалежність від угорців, тевтонських лицарів і татар. Він був витонченим і обережним дипломатом, просував культуру і розвивав нові міста Львів і Холм.

У 1340 р. держава розпалася. Пізніше Галичина була об'єднана в Польське Королівство і східні українські території відійшли до Литви. У 1569 р. була сформована Польсько-Литовська держава. Почався довгий період боротьби українських людей за їх національне і соціальне звільнення.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.