foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

The Climate of Ukraine

The climate of Ukraine is temperate continental. The average temperature in January is 7 degrees below zero, in July it is 17 degrees above zero. The winters are frosty. Sometimes the temperature is 20-25 degrees below zero. The weather varies greatly from year to year. Some­times it often rains throughout a year and sometimes it is very dry.

On the main part of the country rain falls enough to cultivate different agricultural plants.

The climate of the Crimea differs from that on the main territory. The climate here is subtropical. The winter temperature is about 4 degrees above zero and the average temperature in summer is about 22 degrees above zero. There are a lot of evergreen plants in the Crimea.

Comparing the climate in Ukraine with the climate in other European countries we may say that summers are hotter in Ukraine and winters are colder.

Клімат України

Клімат України помірно-континентальний. Середня температура в січні складає 7 градусів нижче нуля, у липні вона складає 17 градусів вище нуля. Зими морозні. Іноді температура складає 20-25 градусів нижче нуля. Погода дуже змінюється з року в рік. Іноді часто йде дощ протягом року, а іноді дуже сухо.

На континентальній частині країни опадів достатньо, щоб вирощувати різні сільськогосподарські рослини.

Клімат Криму відрізняється від клімату на головній території. Клімат тут субтропічний. Зимова температура складає близько 4 градусів вище нуля, і середня температура влітку складає близько 22 градусів вище нуля. У Криму багато вічнозелених рослин.

Порівнюючи клімат в Україні з кліматом в інших європейських країнах ми, можемо сказати, що літо в Україні спекотніше, а зими – холодніші.

Copyright © 2022 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.